Vmbo theoretische en gemengde leerweg

De theoretische en gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen in het vmbo die affiniteit hebben met een theoretische opleiding. Zij kiezen gedurende hun opleiding een vakkenpakket waarin eindexamen wordt gedaan om vervolgens door te stromen naar het mbo of naar de havo.Leerlingen starten in een zogenaamde dakpanbrugklas: theoretische/kaderberoepsgerichte leerweg of havo/ theoretische leerweg.

In leerjaar 2 volgen de leerlingen de theoretische leerweg. In dit tweede leerjaar krijgen alle leerlingen een oriëntatie op de praktijkvakken van de gemengde leerweg:

  • Dienstverlening en producten (DvPr)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn (ZW)
  • Groen (Gr)

Na leerjaar 2 maakt de leerling een keuze voor enkel theoretische vakken of theoretische vakken gecombineerd met een beroepsgericht vak.

Heeft een leerling in leerjaar 3 gekozen  voor een van bovengenoemde beroepsgerichte vakken gecombineerd met 6 theorievakken, dan noemen we dit de gemengde leerweg. Kiest de leerling 7 theoretische vakken, dan heet dit de theoretische leerweg. Beide leerwegen zijn gelijkwaardig en leiden op tot dezelfde vervolgopleidingen binnen het mbo of havo.

Na leerjaar 3 kiezen de leerlingen een vakkenpakket, bestaande uit 7 vakken waaronder de verplichte vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer aangevuld met 4 vakken naar eigen keuze. 

> Bekijk hier het profielkeuzeboekje

De decaan begeleidt leerling en ouders bij deze keuze. Voor de excellente leerling is er de mogelijkheid om in leerjaar 4 een extra vak te volgen en het examenpakket uit te breiden tot 8 vakken. De schoolexamens worden verspreid over leerjaar 3 en 4 afgenomen, het examen start dus in leerjaar 3 en strekt zich uit over twee leerjaren.

> Bekijk hier de folder 'Wat doe je na het vmbo?'


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS