Examen beroepsgericht programma

Het beroepsgericht profielvak wordt afgesloten met een centraal ontwikkeld examen: centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE). Er kan in maximaal één profielvak centraal examen worden gedaan.
Het hele beroepsgerichte profielvak wordt met één CSPE afgesloten, er wordt niet per moduul geëxamineerd. Het profielvak kan niet door de school of de leerling zelf worden samengesteld uit onderdelen van verschillende profielvakken.
Voor de gemengde leerweg is aangewezen over welke profieldelen (modulen) het centraal examen gaat.

De keuzevakken worden afgesloten met schoolexamens (SE). Er moeten ten minste vier (BL/KL) of ten minste twee (GL) keuzevakken met een schoolexamen worden afgesloten. Voor elk keuzevak moet een cijfer gegeven worden. De school geeft in zijn programma voor toetsing en afsluiting (PTA) aan hoe het schoolexamen eruit ziet.

> Meer over examens


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS