Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo BL ofwel de basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor leerlingen die wat meer moeite hebben met de theoretische leerstof en liever praktisch bezig zijn. Het verschil met de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kl), is dat de leerlingen minder theorie en meer praktijk krijgen aangeboden.

Leerlingen met een advies vmbo basisberoepsgericht volgen het grootste gedeelte van de lessen in hetzelfde lokaal. Dit gebeurt in kleinere groepen. De docenten die lesgeven aan deze groepen, geven vaak meerdere vakken. Het aantal docenten waarmee een leerling te maken heeft is daarmee beperkt. Leerlingen wordt, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, een passende ondersteuning aangeboden. 

De leerlingen doen examen in vijf theorievakken en een beroepsgericht vak. Met dit diploma worden zij toegelaten tot niveau 2 van het mbo (basisberoepsopleiding).

De leerlingen kunnen in het derde leerjaar kiezen uit vier verschillende profielen:

  • Groen
  • PIE (Produceren, Installeren en Energie)
  • BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
  • Zorg en Welzijn

De basisberoepsgerichte leerweg kan alleen op onze locatie in Schijndel gevolgd worden.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS