Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) combineert theorie en praktijk en bereidt leerlingen voor op een mbo-opleiding. Ongeveer de helft van alle kinderen tussen de 12 en 16 jaar zit op het vmbo. Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar krijgen de leerlingen nagenoeg allemaal dezelfde vakken (per vmbo-richting). Daarna zijn er in de bovenbouw (schooljaar 3 en 4) leerwegen en profielen. Deze bepalen welke vakken een leerling krijgt.

Het Elde College kent vier leerwegen in het vmbo:

 • Theoretische leerweg (vmbo T): voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren en zich nog niet willen voorbereiden op een specifieke beroepsopleiding.
   
 • Gemengde leerweg (vmbo G): voor leerlingen die weinig moete hebben met leren, maar ook praktisch bezig willen zijn en zich willen voorbereiden op bepaalde mbo-opleidingen.
   
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo K): voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld, maar ook best theorie aan kunnen, zoals leerlingen die graag met hun handen werken.
   
 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo B): voor leerlingen die leren door doen, een combinatie van leren en werken.

  De vier leergwegn verschillen in niveau van de leerstof en in de tijd die besteed wordt aan praktijk en theorie.

> De brugklas: wat moet je weten?


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS