Nuffic
 

Als je kiest voor tweetalig vwo mag je van het Elde College kwaliteit verwachten. Die kwaliteit wordt gewaarborgd in samenwerking met het Nuffic. Dit instituut heeft samen met het netwerk van tto-scholen een standaard ontwikkeld. De belangrijkste punten in de standaard beschrijven:

  • het gewenste taalniveau van leerling en docent;
  • de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken;
  • de gewenste onderwijstijd in het Engels;
  • de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding;
  • de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten.

Wanneer je school voldoet aan de standaard voor de onderbouw, krijg je het keurmerk tto-juniorschool. Dit keurmerk wordt verleend nadat leden van de visitatiecommissie, bestaande uit uit ervaringsdeskundigen uit het tweetalige onderwijs, hun goedkeuring daarvoor hebben afgegeven. Iedere 5 jaar vindt een dergelijke uitgebreide kwaliteitscontrole plaats. 

Het Elde College is sinds 2008 een gecertificeerde tto-junior school en is sindsdien meerdere malen bezocht door de visitatiecommissie. Om de kwaliteit van het tweetalige onderwijs te waarborgen, wordt onder andere het onderwijsleerproces regelmatig tegen het licht gehouden en volgen tto-docenten (na)scholing in het buitenland, intern en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De meest recente visitatie dateert van november 2016. De commissie concludeerde dat de school nog steeds voldoet aan de ‘Standaard TTO havo/vwo’. 

Het Elde College is erkend als TTO-Juniorschool.
Meer informatie over tweetalig onderwijs op www.ikkiesto.nl


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS