IB, International Baccalaureate

Het International Baccalaureate (IB), voorheen International Baccalaureate Organization (IBO), is een internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme verzorgt. Dat is een pre-universitaire opleiding van twee jaar voor leerlingen van 16 tot 19 jaar. De opleiding wordt verzorgd door een instelling in Genève, Zwitserland en wordt aangeboden op internationale scholen over de gehele wereld.

Alleen TTO-scholen in Nederland mogen een “English A (or B): Language & Literature” certificaat programma aanbieden. Dit certificaat houdt in dat leerlingen worden beoordeeld op hun academische vaardigheden op een native niveau Engels. De deelnemers leren academische skills, zoals analyseren en interpreteren, kritisch denken, presenteren, beargumenteren en redeneren. Dit gebeurt middels mondelingen en het schrijven van essays en kritische tekstanalyses. Het programma wordt afgesloten met een examen op verschillende onderdelen en deze worden extern door officiële IB examiners beoordeeld.

IB: native speaker

In tegenstelling tot versterkt Engels, Anglia Engels en Cambridge Engels is IB, English A:  Language & Literature geen taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en literatuur bestuderen. Waar vroeger de leerlingen als “non-native speakers” werden geclassificeerd, worden onze leerlingen sinds 2013 als “native speakers” beschouwd. Dat betekent dat leerlingen niet alleen moeten laten zien dat ze de academische vaardigheden beheersen op hoog niveau, maar ook op hetzelfde taalniveau moeten presteren als leerlingen die het Engels als moedertaal hebben.

Voordelen IB

Binnen het tvwo op het Elde College wordt in leerjaar 5 en 6 het English  A: Language & Literature, Higher Level programma aangeboden. Het programma leidt op voor het IB certificate voor het vak Engels. Dit certificaat staat hoog aangeschreven op nationale en internationale universiteiten. Leerlingen die dit certificaat hebben behaald hoeven vaak geen toelatingstoetsen voor het vak Engels meer te doen wanneer zij in het buitenland willen studeren. Ook kunnen zij voorrang krijgen bij lotingen en/of buitenlandse stages.

Oud-leerlingen geven aan dat ze een grote voorsprong hebben bij de start van hun vervolgopleiding, omdat ze al veel academische vaardigheden beheersen. Ze hoeven geen extra lessen zoals bijvoorbeeld  “academisch schrijven” te volgen en het scheelt ook enorm in tijd omdat ze al ervaring hebben in het aanpakken, plannen en schrijven van een essay.

Daarnaast laat een leerling door het volgen van het IB programma zien dat je bereid bent om een extra stap te nemen en niet bang bent om een uitdaging aan te gaan.

100% slagingspercentage bij Elde College

In al de jaren dat leerlingen van het Elde College deel hebben genomen aan de IB examens is 100% van hen geslaagd voor het hoogste niveau (HL) van English A2 (oude programma) of English A Language & Literature. 

 

Wat houdt het vak in?

Het vak is opgedeeld in twee componenten die onderling wel samenhangen, namelijk:  Literature & Language. Het idee is dat de leerling door middel van literatuur en taal zijn of haar academische vaardigheden ontwikkelt. Denk aan vaardigheden zoals, analytisch denken, argumenteren, redeneren en interpreteren. Waardevolle skills; niet alleen voor hun vervolgopleiding, maar ook in het verdere leven.

Gedurende leerjaar 5 en 6 moet de leerling deze concepten verkennen, analyseren en de opgedane kennis verwerken in essays, mondelingen en analyses. In leerjaar 4 bieden we een pre-IB jaar aan, zodat de leerling vast kennis kan maken met het programma en de basis kan leggen voor de komende twee jaar.

Concreet houdt het programma in dat de leerlingen zowel literaire als non-literaire “teksten” * lezen, bestuderen, analyseren en verwerken in bijvoorbeeld een academisch essay of een mondeling, waarin zij hun kennis moeten tonen van het onderwerp, verbanden moeten kunnen leggen en conclusies moeten kunnen trekken. Denk bijvoorbeeld aan hoe mensen worden beïnvloed door bepaald taalgebruik in verkiezingen, reclames, boeken en social media. We bekijken bijvoorbeeld wat retoriek- en propagandatechnieken zijn en of deze door de eeuwen heen veranderd zijn en wat hun effect is. Of welke technieken schrijvers gebruiken om hun verhaal gestalte te geven. Je benadert teksten dus op een hele andere en diepere manier.

Het werk wordt op vier criteria beoordeeld:
1. kennis & interpretatie;
2. analyse & evaluatie;
3. opbouw & structuur;
4. taalgebruik.

Het huidige IB programma, eerste examen 2021, heeft de volgende elementen als basis. Alle werken die behandeld worden in de les of zelfstandig verwerkt worden moeten gelinkt kunnen worden aan deze componenten:

  • 7 concepten / fields
  • 3 areas of exploration
  • 5 Global Issues
     

7 concepts / fields

3 areas of exploration

5 Global Issues

Identity

Readers-writers-texts

Culture, identity, community (family, class, race, ethnicity, nationality, religion, gender, sexuality, migration, colonialism, nationalism)

Culture

Time and space

Beliefs, values and education (individuals, communities and educational systems, conflicts of beliefs and values, ethics)

Creativity

Intertextuality

Politics, power and justice (rights and responsibilities, the workings and structures of governments and institutions, hierarchies of power, the distribution of wealth and resources, the limits of justice and the law, (in)equality, human rights, peace and conflicts)

Communication

-

Art, creativity and the imagination (explore aspects of aesthetic inspiration, creation, craft, and beauty, perceptions through art, and the function value and effects of art in society)

Perspective

-

Science, technology and the natural world (relationship between humans and the environment and the implications of technology and media for society, scientific development and progress)

Transformation

-

-

Representation

-

-


De examenonderdelen worden getoetst en afgesloten in leerjaar 6. De werken worden beoordeeld en becijferd door officiële IB examiners, wat de kwaliteit garandeert. Van de leerlingen wordt voor deze examens een academisch en analytisch denk- en prestatieniveau verwacht dat ver boven het gemiddelde niveau van een vwo-leerling ligt.

* onder teksten wordt alles verstaan; van een boek, gedicht, essay, krantenartikel tot film. Van poster tot editorial of een manifesto. In principe kan dus bijna alles aangeduid worden als “tekst”. Er is dus zowel aandacht voor geschreven teksten alsmede visual literacy.

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS