Zorg en begeleiding

Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele ontwikkeling van leerlingen en probeert het lesprogramma daar zo veel mogelijk op af te stemmen. Uitgangspunt daarbij is hetgene wat de leerlingen wel kunnen.

In het programma en de begeleiding zijn ondermeer de volgende aspecten opgenomen:

 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Werken in kleine groepen
 • Leerlingbesprekingen
 • Pedagogische en didactische handelingsplanning
 • Sociale vaardigheidtrainingen
 • Ontwikkeling zelfredzaamheid
 • Logopedie en mondelinge taalvaardigheid
 • Extra begeleiding beheersing van de Nederlandse taal
 • Motorische remedial teaching
 • Speciale deskundigheid zoals schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog en schoolarts
 • Regelmatig overleg met externen zoals bureau jeugdzorg en bureau Leerplicht
 • ArbeidsoriĆ«ntatie en uitgebreide stagebegeleiding
 • Dagevaluaties met kernteam
 • Rots en Waterlessen

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS