Rots en Waterschool

Het Elde Praktijkonderwijs heeft het predicaat Rots en Waterschool (onderbouw). Rots en Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema en wordt wereldwijd ingezet om de weerbaarheid en (positieve) sociale vaardigheden van opgroeiende jongeren te vergroten. Het is tevens een effectief anti-pest programma. Binnen het Praktijkonderwijs zijn er inmiddels een groot aantal gecertificeerde Rots en Watertrainers.

Rots en Water is een psychofysieke training. Dit betekent dat in deze training niet alleen de fysieke weerbaarheid van de leerlingen wordt ontwikkeld, maar ook de mentale weerbaarheid en de sociale vaardigheden. De leerlingen leren met behulp van het begrip Rots om op te komen voor zichzelf, eigen keuzen te maken, zichzelf te kunnen verdedigen, weten wat ze willen, kunnen zijn wie ze zijn en stevig te staan. Met behulp van het begrip Water leren ze om open te staan voor anderen, zich in te leven in anderen, te communiceren, vriendschap aan te gaan en tot slot om rustig te blijven. Door verschillende spel-, en oefenvormen leren de leerlingen continu te schakelen tussen Rots en Water.

In de onderbouw van het Praktijkonderwijs zijn de Rots en Waterlessen opgenomen in het lesrooster. Alle leerlingen krijgen gedurende de eerste twee leerjaren wekelijks een lesuur Rots en Water. Aan het einde van het eerste leerjaar ontvangen de leerlingen een officieel Rots en Water-certificaat. De Rots en Waterlessen leveren binnen het Praktijkonderwijs een belangrijke bijdrage aan een veilig en prettig schoolklimaat voor iedereen.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS