Lestijden

Op het Elde College gelden verschillende roosters. Welke lestijden van toepassing zijn, ligt aan het gebouw waarin de leerling les krijgt: de locatie Schijndel werkt met een rooster van 50 minuten, de locatie Sint-Michielsgestel werkt met een 75-minutenrooster. Leerlingen moeten op alle schooldagen tot 17.20 uur op school kunnen zijn, als dat gevraagd wordt.

Nieuwe lestijden schooljaar 2020-2021

M.i.v. schooljaar 2020-2021 worden de lestijden van het Elde College aangepast. Alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van beide sectoren en beide locaties en de leerlingen 3 tvwo Schijndel starten  2 of 3 keer per week met de zogenaamde ‘dagstart’. Deze neemt een half lesuur in beslag. Voor de leerlingen uit de overige leerjaren kan op dit startmoment een mentoruur ingeroosterd worden.

Verkort lesrooster

Daarnaast werken we standaard op iedere donderdag met een verkort lesrooster voor de gehele school, dus alle afdelingen en alle gebouwen. Vanaf het tweede lesuur duren de lessen dan        40 minuten in Schijndel en 60 minuten in Sint-Michielsgestel. Door dit standaard verkorte lesrooster kan er zoveel mogelijk overleg op deze donderdagmiddagen plaatsvinden.

In uitzonderingsgevallen, zoals bijvoorbeeld bij zeer warme temperaturen, wordt ook gewerkt met een verkort lesrooster op andere dagen. Wanneer dit het geval is, wordt dit vooraf aangekondigd. 

Tijdens de Eldeweken (4x per jaar) geldt het reguliere lesrooster op de donderdag, en is er dus GEEN verkort rooster op de donderdag. 

> Bekijk hier het overzicht lestijden m.i.v. schooljaar 2020-2021.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS