Aanmeldformulier Informatieavonden

Vmbo T/K/B, Praktijkonderwijs, Sint-Michielsgestel

De avond is bestemd voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als voor kinderen uit groep 7 en 8.
Bij binnenkomst gaan de kinderen meteen aan de slag met inspirerende workshops. Ouders wonen verschillende presentaties bij. Deze zijn op basis van onze brugklastypen ingedeeld. 

Als ouder kunt u op het formulier aangeven welke presentaties u die avond wilt volgen. Let op: woon maximaal 2, aaneensluitende, presetaties bij. Wanneer u uw keuze heeft bevestigd ontvangt u van ons een e-mail. I.v.m. de corona-maatregelen krijgt u de precieze tijden nog doorgestuurd en is er per leerling één ouder welkom.

De informatieavonden zijn qua inhoud en keuzeaanbod identiek. Dit betekent dat een bezoek dus voldoende is.

Op maandag 30 november en woensdag 2 december vinden ook informatieavonden plaats. Ook op deze dagen is het aanbod identiek maar zijn er andere tijden.

Aanmelden voor 23 óf 25 november 2020


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS