Informatieavond voor ouders van brugklasleerlingen die starten in
augustus 2020

Uw zoon of dochter start na de zomervakantie in de brugklas op het Elde College. Dat is voor uw kind maar ook voor u best een grote stap. Wellicht zijn er nog zaken niet helemaal duidelijk en heeft u nog vragen voodat uw kind daadwerkelijk start eind augustus. Om u alvast kennis te laten maken met de school en u de mogelijkheid te geven uw vragen te stellen, hebben we informatieavonden voor 'nieuwe ouders' georganiseerd. U kunt op informele wijze uw vragen stellen en u laten informeren over het reilen en zeilen in de brugklas. 

* voor leerlingen die starten in de brugklassen (t)vwo, havo, havo/vmbo-t loc. Schijndel:

Op 8 juli werden de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen (t)vwo/havo door beide teamleiders geïnformeerd over de start van het schooljaar en de laatste ontwikkelingen m.b.t. onderwijs en begeleiding. De kennismaking met de mentor zal plaatsvinden tijdens de eerste ouderavond in september. Was u onverhoopt niet aanwezig? 
> Kijk hier de presentatie terug van 8 juli voor (t)vwo/havo

Voor vragen kunt u zich wenden tot
Dhr. S. van de Laak, teamleider havo (s.vd.laak@eldecollege.nl) 
Mevr. H. Jaspers, teamleider (tweetalig) vwo onderbouw (h.jaspers@eldecollege.nl)

* voor leerlingen die starten in de brugklassen loc. Sint-Michielsgestel of vmbo Schijndel:
De overgang naar de middelbare school is zowel voor uw zoon of dochter als voor u een grote stap. Wij willen u graag meer informatie geven over de brugklasperiode, u kennis laten maken met de nieuwe mentor en met andere ouders uit de nieuwe klas van uw zoon of dochter.

Deze informatieavonden stond gepland voor de zomervakantie. Voorgaande jaren hebben wij vaker de informatieavond na de zomervakantie plaats laten vinden. Gezien de RIVM-richtlijnen op dit moment hebben wij er voor gekozen om deze avond te verplaatsen naar
> 31 augustus 2020 op de locatie Schijndel
> 3 september 2020 op de locatie Sint-Michielsgestel.

Was u onverhoopt niet aanwezig? 
> Bekijk hier de presentatie van 31 augustus loc. Schijndel
> Bekijk hier de presentatie van 3 september loc. Sint-Michielsgestel

Voor vragen kunt u zich wenden tot
Mevr. A. Zomer, teamleider vmbo onderbouw, loc. Schijndel (a.zomer@eldecollege.nl)
Dhr. E. van den Boogaard, teamleider loc. Sint-Michielsgestel (e.vd.boogaard@eldecollege.nl)


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS