Ondersteuning bij faalangst

Sommige leerlingen presteren door spanningen of zenuwen minder dan je van hen zou verwachten. Faalangst kan daarvan een oorzaak zijn. In principe heeft iedereen in meer of mindere mate last van faalangst. Maar soms heeft het zoveel invloed op prestaties en welzijn dat extra begeleiding nodig is.

Elke brugklasser op onze school vult in de eerste maanden de Schoolvragenlijst in. Op basis van de antwoorden en in overleg met de leerling gaat de mentor na of faalangstreductietraining helpend zou zijn. Ook leerlingen uit het eerste en eventueel het tweede leerjaar die op een ander moment signalen van faalangst laten zien, komen in aanmerking voor deze training.

Training faalangstreductie

De training om faalangst te verminderen start halverwege het schooljaar. Acht lesweken lang komen de deelnemers één lesuur per week samen en krijgen zij tips en feedback. Voor de start van de training nodigen we de ouder(s) of verzorger(s) van deelnemende leerlingen uit voor een speciale ouderavond.