Vmbo DoeDag 2019

Zit jij in groep 8 of groep 7? Dan kan je samen met je klas kennis maken met het vmbo en met het Elde College op de Vmbo DoeDag! En de naam zegt het al: je kunt meedoen aan allerlei leuke doe-activiteiten op het gebied van Groen, Techniek en Zorg & Welzijn. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een mechanisch vliegtuigje, bloemschikken of eerste hulp verlenen in de zorg. Ook de theoretische leerweg komt aan bod tijdens de Vmbo DoeDag. Misschien wordt de keuze voor een opleiding in het voorgezet onderwijs daarna wel een stukje makkelijker.
De vmbo DoeDag vindt op donderdag 14 november 2019 plaats.

Hoe doe je mee?

Zit je op een basisschool in de regio Schijndel of Sint-Michielsgestel? Dan ontvangt jouw school in sptember van ons bericht om deel te nemen. De school kan zich klassikaal aanmelden om mee te doen aan het dagprogramma, zie het aanmeldformulier op deze pagina. Jij of je ouders kunnen bij de groepsleerkracht informeren of de klas deelneemt. Je kunt je dus niet inidividueel aanmelden voor de vmbo DoeDag.

Aanmelden voor dagprogramma

De vmbo DoeDag vindt zowel overdag als 's avonds plaats. Overdag moet jouw school of klas zich dus aanmelden voor het dagprogramma. Het dagprogramma is onderverdeeld in twee dagdelen: van 08.30 - 11.30 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 30 september.

Avondprogramma vrij toegankelijk, 18.00 - 20.00 uur

's Avonds is de vmbo DoeDag toegankelijk voor leerlingen en ouders om vrij rond te kijken. Er worden dan activiteiten georganiseerd voor leerlingen die overdag nog niet heben deelgenomen. Deelname is in alle gevallen gratis. Aanmelden voor het avondprogramma is niet nodig. Je loopt gewoon binnen samen met je ouders. Je bent welkom van 18.00 tot 20.00 uur.

Meer weten? Stuur een mail naar doedag@eldecollege.nl

Aanmeldformulier vmbo DoeDag voor de basisschool

Het formulier is gesloten.

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS