Aanmeldformulier

De schoolcarrière start bij het aanmelden. Daarom willen we dat het aanmelden gebeurt in een persoonlijk gesprek waarbij zowel de toekomstige leerling als de ouder/verzorger aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om enkel digitaal aan te melden.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kunt u vanaf deze pagina downloaden. Er zijn twee versies, u kiest de versie die uw voorkeur heeft:


Aanvullende vragenlijst

Naast het aanmeldformulier moet een aanvullende vragenlijst ingevuld en meegenomen worden tijdens het persoonlijk aanmelden. Ook hier geldt dat er twee versies zijn, u kiest de versie die uw voorkeur heeft:

Wat heeft u nodig om uw kind aan te melden?

Wij gaan ervan uit dat er een digitale uitwisseling van gegevens is tussen basisschool en het Elde College. Toch hebben we ook papieren documenten nodig:

  • Ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (geprint en ondertekend)
  • Ingevuld en ondertekende aanvullende vragenlijst (geprint en ondertekend)
  • Adviesformulier met NAW-gegevens en schooladvies (indien ontvangen)

Als het niet zeker is dat de basisschool van uw kind een digitale overdracht verzorgt, brengt u dan ook mee:

  • Onderwijskundig rapport of overdrachtsbewijs van de basisschool
  • Een uitdraai van het Leerling Volg Systeem van de basisschool (LOVS)
  • Eventuele overige testgegevens
  • Onderzoeksrapporten en verklaringen bij leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie).
  • Onderzoeksrapporten, verklaringen en handelingsplannen bij gedragsstoornissen.

Bij aanmeldingen voor tweetalig vwo volgt een intakegesprek.

NB. Leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland verblijven, moeten een uittreksel uit de GBA inleveren.

Bezwaarschrift

Eind april/begin mei ontvangt u van ons bericht over de plaatsing. Bent u het niet eens met deze plaatsing? Dan kunt u bezwaar maken. Vul hiervoor het 'Bezwaarschrift verzoek om de plaatsing van een leerling te herzien' in en stuur het naar ons op. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
> Open het bezwaarschrift 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS