Sociaal klimaat

Kleinschaligheid

Een school is niet alleen een plek om te leren, maar ook een sociale omgeving. Met het programma 'OKE!- Optimaal Klimaat Elde College' creëren we een veilig en positief schoolklimaat. Met de Klimaatschaal toetsen we het pedagogisch klimaat. Veiligheid, warmte en geborgenheid staan centraal. We zijn kleinschalig georganiseerd wat betekent dat de docenten betrokken zijn bij het wel en wee van hun leerlingen.

Katholieke identiteit

Het Elde College wortelt in de katholieke traditie. De Zusters van Liefde hebben een sterk fundament gebouwd van christelijke waarden en normen waarmee we kerst- en paasvieringen inrichten en proberen om van de school iedere dag een betere plek te maken. Ook de jaarlijkse actie van de leerlingenraad -de kerstactie- voor een goed doel past in deze lijn.

Begeleiding

Leerlingen die dat nodig hebben krijgen die begeleiding waarvan we verwachten dat het zal helpen. Eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Daarnaast kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een breed scala aan begeleiding: van extra uitleg en remedial teaching tot ondersteuning om het zelfvertrouwen te vergroten of om druk gedrag te reguleren.

Diversiteit

Leerlingen van welke achtergrond dan ook zijn welkom op onze school. Dat betekent dat we elke vorm van discriminatie of racisme afwijzen. We leren onze leerlingen respect te hebben voor de cultuur en geaardheid van iedereen.

> Zorg en begeleiding


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS