Cameraprotocol

In het kader van de Arbo-wet hebben schoolbesturen zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Ter bevordering van de veiligheid heeft de school camera’s geplaatst met zicht op de toegangsdeuren, in de verkeersruimten (daarbij inbegrepen de mediatheek en de aula) en op tactische plaatsen, zowel binnen als buiten de school. Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk gevonden om belangen van leerlingen en medewerkers te behartigen en hun eigendommen te beschermen. In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
> Open het Cameraprotocol


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS