Update donderdag 3 september

Bij de start van dit schooljaar hebben we geprobeerd om rekening te houden met alle aspecten die voorvloeien uit de toch wel bijzondere situatie en de RIVM-richtlijnen. Natuurlijk blijkt: al doende leert men. Zo constateren we dat dagelijks 5 tot 10 medewerkers van het Elde College afwezig zijn i.v.m. lichte klachten. De afspraak is dat bij lichte klachten direct een test wordt aangevraagd en dat de docent in afwachting van de testuitslag preventief thuisblijft.

De directie wil de veiligheid van leerlingen en medewerkers waarborgen en benadrukt het belang van preventief thuisblijven en testen.

Tijdens de kortdurende afwezigheid van een docent:

  • Verzorgt de docent indien mogelijk de les online
  • Werkt de klas zelfstandig (indien mogelijk onder toezicht) conform de planning in de digitale leeromgeving
  • Maken de leerlingen gebruik van hun eigen device of worden de laptopkarren van de school ingezet.

Het is belangrijk dat de leerlingen altijd ‘oortjes’ meenemen.

Deze situatie vraagt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Natuurlijk komt het ook voor dat leerlingen lichte klachten hebben en korte tijd thuis blijven. Het is belangrijk dat de school tijdig wordt geïnformeerd over deze preventieve afwezigheid en over de testuitslag.

Tijdens de kortdurende afwezigheid van een leerling:

  • Werkt de leerling volgens de leerstofplanning in de digitale leeromgeving
  • Neemt de leerling, indien nodig, contact op met de mentor en/of met de vakdocent (bijvoorbeeld via de digitale leeromgeving)
  • Is het afhankelijk van de les en de situatie mogelijk om online de les te volgen.

Op dit moment zijn er geen leerlingen die langdurig afwezig zijn. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan worden direct afspraken gemaakt.

1.5 meter afstand leerling – docent / medewerker Elde College
Wij blijven de aandacht van leerlingen vragen voor de 1.5 meter afstand. Met name bij de verplaatsingen in de gangen en bij bijzondere situaties in de lessen is het moeilijk om de afstand te garanderen. Het is belangrijk dat: 

  • De leerlingen kort voor de aanvang van de lessen op school arriveren
  • Slechts korte tijd bij hun kluisje blijven staan
  • Vervolgens direct naar het klaslokaal gaan
  • In de gangen rechts aanhouden en slechts met 2 personen naast elkaar lopen.


Luchtkwaliteit
Wij dragen zorg voor goede ventilatie. Daarnaast wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd door een externe expert.
Bovendien heeft de school in diverse lokalen meetapparatuur geplaatst. Deze meetapparatuur rouleert, waardoor we een totaaloverzicht krijgen.

Kennismakingsavonden
De ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen hebben de school bezocht en kennisgemaakt met de mentor. Deze avonden zijn goed verlopen waarbij de RIVM-richtlijnen nauwgezet zijn opgevolgd.
De kennismakingsavonden van de overige leerjaren verlopen online of via presentaties die worden toegezonden. De school hecht veel belang aan de samenwerking met ouders. Het blijft mogelijk om een persoonlijk gesprek op school te voeren.

Adviezen of tips? Wij horen ze graag.
Via info@eldecollege.nl kunt u tips en tops doorgeven. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS