Update donderdag 24 september


Huidige situatie
Helaas zijn de besmettingen in Nederland opgelopen. Gisteren zijn 8 nieuwe risico-regio’s aangewezen en op korte termijn worden aanvullende maatregelen voor deze regio’s geformuleerd. Ook Schijndel en omgeving behoort tot een risico-regio.

Op het Elde College zijn de afgelopen week 3 besmettingen gemeld. Deze gevallen hebben geen relatie met elkaar, daarnaast is de school niet de besmettingsbron, maar werd een externe bron geconstateerd. In alle drie de gevallen is sprake geweest van zeer zorgvuldig handelen. Direct bij de eerste lichte klachten of nadat duidelijk was dat sprake was van een besmetting in de omgeving werd gekozen voor preventief thuisblijven en is een test aangevraagd. Door deze zorgvuldigheid is de kans op verdere besmettingen verkleind.

De school handelt bij een geconstateerde besmetting als volgt:

  • Interne communicatie met mentoren, leerkrachten, ondersteunend personeel en leerlingen
  • Externe communicatie met ouder(s)/verzorger(s), met name gericht op de locatie en de afdeling
  • Overleg met de GGD

De GGD voert bron- en contactonderzoek uit, maar ook de mentoren gaan met de leerlingen na of sprake is geweest van ‘risicocontact’. Risicocontact = langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter afstand. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als leerlingen een gehele les naast elkaar hebben gezeten. Bij een geconstateerde besmetting dienen huisgenoten en anderen bij wie sprake was van ‘risicocontact’ 10 dagen thuisquarantaine aan te houden en bij klachten een test aan te vragen.

Aanvraag DigiD
De aanvraag voor een corona-test verloopt sneller als een leerling een eigen DigiD heeft. Bovendien wordt het resultaat van de test dan aanzienlijker sneller bekend. Wij raden ouder(s)/verzorger(s) aan om een DigiD voor hun dochter/zoon aan te vragen (mocht dit nog niet eerder gebeurd zijn).

Beter melden
Ook indien een leerling preventief thuis gebleven is, is het belangrijk dat de betermelding conform procedure plaatsvindt. Op die manier kunnen we de afwezigheid van leerlingen goed registeren in ons leerlingvolgsysteem Magister.

Veiligheid en afstand
Wij blijven de aandacht van de leerlingen vragen voor het waarborgen van de 1.5 meter afstand tussen leerling en medewerker. We moeten blijven zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving. Ook onze leerlingen raden we aan om enige afstand onderling aan te houden. Knuffelen, omhelzen, dicht tegen elkaar aan zitten, voorlopig nog even niet. Zo hopen we allemaal gezond deze periode te doorstaan. We hopen op uw medewerking.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS