Update donderdag 17 september

Ook deze week houden we u via onze speciale pagina op de site van het Elde College op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus en de organisatie van de school. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een calamiteit of dringende situatie, dan nemen we per mail contact met u op.

Geen geconstateerde besmettingen
Op beide locaties van het Elde College zijn zowel onder leerlingen als onder medewerkers tot op heden geen geconstateerde besmettingen. Diverse scholen in Nederland werden hier wel mee geconfronteerd. Voor scholen is een handreiking opgesteld, waarin is aangegeven hoe te handelen ten opzichte van leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s).

Natuurlijk willen wij besmettingen voorkomen en een gezonde leer- en werkomgeving organiseren. Daarbij blijven de RIVM-richtlijnen het uitgangspunt. Een belangrijk onderdeel daarvan is preventief thuisblijven bij (lichte) klachten en indien mogelijk een test aanvragen. In de gebouwen is afstand, 1.5 meter leerling ten opzichte van medewerkers, cruciaal.

Versnelde test medewerkers onderwijs
Vanaf aanstaand weekend is het voor medewerkers in het onderwijs mogelijk om een versnelde procedure aan te vragen voor corona-testen. Op die manier hoeven docenten minder lang thuis te blijven en kunnen zij eerder weer fysiek de lessen op school verzorgen.

Stabiliteit netwerk
Nu we meer devices inzetten is het belangrijk dat het netwerk stabiel is. De afdeling ICT gaat na hoe de situatie geoptimaliseerd kan worden.

Monitor ministerie van onderwijs
Het ministerie van onderwijs heeft samen met Kennisnet vragenlijsten opgesteld met de bedoeling in beeld te brengen wat de ervaringen zijn met hybride onderwijs. Kortom: hoe hebben leerlingen, docenten, schoolleiders en ouder(s)/verzorger(s) het onderwijs in de periode van 15 maart tot op heden ervaren? Welke elementen wil men behouden? Wat zijn leerpunten mocht er sprake zijn van een nieuwe (regionale) lockdown?

Ventilatie
De eerste rapporten met betrekking tot luchtkwaliteit en ventilatie zijn afgerond. De afdeling facilitair gaat na in hoeverre we enkele verbetermogelijkheden kunnen realiseren. Het luchten van de lokalen blijft belangrijk, in ieder geval bij leswisselingen dienen ramen en deuren 5 minuten lang open te staan.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS