Update donderdag 10 september

Iedere donderdag worden alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen geïnformeerd over aspecten die samenhangen met het corona-virus en de organisatie van het onderwijs. Mocht zich onverhoopt een dringende situatie of calamiteit voordoen, dan neemt de school telefonisch contact op indien het slechts enkele personen of een kleine groep betreft. Gaat het om een grotere groep dan wordt een mail verstuurd.

Preventief thuisblijven en testen
Het Elde College volgt strikt de RIVM-richtlijnen. Dat houdt o.a. in dat iedere leerling en iedere medewerker die lichte klachten heeft thuis moet blijven en een test dient aan te vragen. Pas na een negatieve testuitslag (= geen corona) en natuurlijk ook nadat de leerling of medewerker weer fit is, krijgt de leerling of medewerker weer toegang tot de school.
Mochten we constateren dat leerlingen of medewerkers met lichte klachten toch naar de school gekomen zijn, dan zullen wij hen naar huis verwijzen en met klem verzoeken om een test aan te vragen.

Inmiddels zijn diverse leerlingen en medewerkers met lichte klachten getest. Alle testuitslagen zijn negatief. Mocht onverhoopt sprake zijn van een positieve testuitslag, dan handelt de school conform de procedure van de Vereniging van scholen in het VO ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met covid-19 is vastgesteld?’ Daarbij is het actief informeren van personeelsleden, ouders en leerlingen de eerste stap.

1.5 meter
Het blijft belangrijk dat leerlingen 1.5 meter afstand houden t.o.v. onze medewerkers. Met name in de gangen is dat niet eenvoudig. Vandaar ook dat wij er streng op toezien dat leerlingen tijdens de pauzes en bij tussenuren niet in de gangen zijn maar in de aula’s of op het binnenterrein. Ook is het belangrijk dat leerlingen slechts kort bij hun kluisjes staan, dus niet te vroeg naar de school komen en niet treuzelen in de gangen.

Verlofaanvragen
Wij ontvangen soms verlofaanvragen voor extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties. Alleen indien sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden zullen wij deze aanvragen goedkeuren. Wij vinden het belangrijk dat zeker in deze periode het onderwijsproces niet verstoord wordt.

Vragen of opmerkingen?
Stuur uw vraag of opmerking naar info@eldecollege.nl of neem contact op met de mentor van uw zoon/dochter.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS