BYOD (Bring Your Own Device) vanaf schooljaar '19-'20 op het Elde College

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten we op het Elde College met ‘Bring your own device’  (hierna: BYOD). BYOD betekent dat leerlingen zelf een laptop aanschaffen (kopen of huren bij voorkeur via The Rent Company) en mee naar school nemen. Leerlingen beschikken dan altijd over een laptop in de les. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laptop opgeladen is. BYOD wordt gefaseerd ingevoerd. We beginnen bij de eerste klassen voor het schooljaar 2019-2020. Alle brugklassen, met uitzondering van praktijkonderwijs en vmbo Basis en vmbo Basis/Kader zullen starten met BYOD. Het schooljaar erna (2020-2021) zullen de eerstejaars en tweedejaars over een eigen device beschikken en daarmee faseren we de invoering van BYOD.

Laptop kopen of huren via The Rent Company

De school gaat voor de invoering van BYOD een samenwerking aan met het bedrijf The Rent Company uit 's-Hertogenbosch. The Rent Company is marktleider in BYOD in Nederland in het voortgezet onderwijs. Concreet betekent dit dat ouders bij The Rent Company een laptop kunnen kopen of huren voor 36 of 48 maanden. De school staat hier buiten: ouders gaan een contract aan met The Rent Company en betalen ook aan The Rent Company. Ook loopt verzekering, reparatie en garantie via hen. Voordeel is ook dat de ondersteuning via The Rent Company loopt. Daarnaast wordt de standaard software geïnstalleerd, zijn docenten op  de hoogte van het device en zijn er geen verschillen in de klas (anders dan de 2 verschillende laptops van The Rent Company). De school heeft een tweetal devices aangewezen die op ons netwerk goed functioneren en waaruit ouders/leerlingen kunnen kiezen. Meer info via de site van The Rent Company, www.rentcompany.nl.

In het geval van huren van de laptop, betalen ouders een borg van ca. € 50. Deze krijgen zij aan het eind van looptijd retour bij inlevering van de laptop. Er is de mogelijkheid tot overname van de laptop aan het einde van de looptijd, tegen het borgbedrag van € 50. In het geval van koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van circa 2% al in de koopprijs verwerkt.

De huurovereenkomst vindt rechtstreeks met de ouders van de leerling plaats. Het Easy4u abonnement is inclusief Total Care Pack.  Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso.
Het Total Care pakket bestaat uit:
- Basis software installatie benodigd voor het schoolwerk
- ​36 of 48 maanden garantie op onderdelen (exclusief batterij)
- Ondersteunende helpdesk op school
- Vervangende apparatuur op school voor hardware reparaties of schades
- Dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico (€ 50 per gebeurtenis; max. drie (3) schades)
- Beschermhoes voor het vervoeren van de laptop

Voordelen laptop via The Rent Company

 • Ondersteuning van school en The Rent Company
  • Standaard software wordt bij problemen teruggezet
  • Bij hardware problemen wordt het device omgewisseld totdat het gerepareerd is
 • Onedrive standaard geïnstalleerd
 • Standaard software (Office etc.) geïnstalleerd
 • Docenten zijn op de hoogte van het device
 • Garantie ook bij kapotte hardware (klein eigen risico)
 • Leerlingen hebben dezelfde devices en helpen elkaar (leren van elkaar)
 • Geen verschillen in de groep (anders dan de 2 verschillende laptops van de Rentcompany)
 • Stevige laptoptas

Geen ondersteuning voor eigen laptop

U bent niet verplicht om een device via The Rent Company te kopen of te huren. Het is toegestaan een eigen device (laptop) mee te nemen.  Echter, hiervoor biedt de school geen ondersteuning.
Bekijk de minimale eisen wanneer een eigen laptop wordt ingezet

Bestelprocedure

Begin juni krijgen leerlingen/ouders bericht (via brief of mail) van The Rent Company over de webshop en de diverse mogelijkheden en hoe te bestellen. Leerlingen moeten definitief zijn aangemeld en toegelaten. Daarna kunnen er pas bestellingen plaatsvinden.

U kunt een laptop bestellen via de webshop van The Rent Company. Doe dit voor 31 juli 2019, dan is er een gegarandeerde levering van de laptop voor de start van het nieuwe schooljaar. De laptops worden uitgereikt op school, tegelijkertijd aan alle leerlingen. Ouders moeten vóór 31 juli 2019 bestellen; als zij later bestellen dan wordt € 20 administratiekosten gerekend. 

Uit welke devices kunt u kiezen?

Let op: de werkelijke devices en prijzen komen pas eind maart beschikbaar, houd er rekening mee dat ze ietwat duurder kunnen zijn.

1. Dell 11,6 inch Latitude 3190 educatie 2-in-1 convertible tablet 
2. Dell 13,3 inch Latitude 3300 edeucatie notebook


> Bekijk de specificaties en prijzen van deze 2 modellen

Wanneer krijgt mijn dochter/zoon de laptop?

Gedurende de eerste schooldagen/weken worden de laptops aan de verschillende klassen uitgereikt. Daarbij wordt ook de nodige uitleg gegeven en wordt de laptop opgestart zodat alle instellingen correct zijn. Omdat er veel klassen starten kan het zijn dat de uitgifte een paar dagen later plaatsvindt.

Financiële ondersteuning

Heeft u als ouder financiële ondersteuning nodig, meld dit dan zo snel mogelijke bij de gemeente waar u woont. De gemeente Meierijstad kent het zogenaamde Kindpakket. Geld dat beschikbaar gesteld wordt voor schoolkosten, aanschaf van een computer of een bijdrage van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Ouders komen eventueel in aanmerking voor het Kindpakket als zij niet meer dan 120% van de bijstandsnorm ontvangen. Het is van belang dat ouders zo vroeg mogelijk het Kindpakket aanvragen. Let op: de gemeente telt voor reactie op aan aanvraag 8 weken, dus wees op tijd. Als de gemeente geen financiële ondersteuning kan bieden of als er sprake is van schuldsanering, dan kunnen ouders ook bij de Vincentiusvereniging een verzoek indienen: www.vincentiusschijndel.nl.

Eigentijds onderwijs

Het Elde College wil in de toekomst leerlingen de mogelijkheid geven om flexibel tussen leermiddelen te switchen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd willen we zeker geen ‘digitale school’ worden: het gaat om de goede mix tussen de verschillende leermiddelen met als vuistregel om maximaal 30% van de lessen op digitale wijze te verzorgen. Op deze wijze bereiden we de leerlingen met eigentijds onderwijs voor op de maatschappij. In het schooljaar 2018-2019 hebben beide brugklassen tweetalig vwo proefgedraaid met BYOD en daarbij positieve ervaringen opgedaan. Ook vele andere scholen werken al jaren succesvol met BYOD. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u t.z.t. op de website van The Rent Company, www.rentcompany.nl. Ook kunt u een mail sturen naar info@eldecollege.nl met als onderwerp BYOD.  

> Bekijk de pagina Handige documenten BYOD


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS