BYOD (Bring Your Own Device) vanaf schooljaar '19-'20 op het Elde College

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten we op het Elde College met ‘Bring your own device’  (hierna: BYOD). BYOD betekent dat leerlingen zelf een laptop aanschaffen (kopen of huren) en mee naar school nemen. Leerlingen beschikken dan altijd over een laptop in de les. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laptop opgeladen is. BYOD wordt gefaseerd ingevoerd. We beginnen bij de eerste klassen voor het schooljaar 2019-2020. Alle brugklassen, met uitzondering van praktijkonderwijs en vmbo Basis en vmbo Basis/Kader zullen starten met BYOD. Het schooljaar erna (2020-2021) zullen de eerstejaars en tweedejaars over een eigen device beschikken en daarmee faseren we de invoering van BYOD.

Laptop kopen of huren via The Rent Company

De school gaat voor de invoering van BYOD een samenwerking aan met het bedrijf The Rent Company uit Den Bosch. The Rent Company is marktleider in BYOD in Nederland in het voortgezet onderwijs. Concreet betekent dit dat ouders bij The Rent Company een laptop kunnen kopen of huren voor 36 of 48 maanden. De school staat hier buiten: ouders gaan een contract aan met The Rent Company en betalen ook aan The Rent Company. Ook loopt verzekering, reparatie en garantie via hen. Voordeel is ook dat de ondersteuning via The Rent Company loopt. Daarnaast wordt de standaard software geïnstalleerd, zijn docenten op  de hoogte van het device en zijn er geen verschillen in de klas (anders dan de 2 verschillende laptops van The Rent Company). De school heeft een tweetal devices aangewezen die op ons netwerk goed functioneren en waaruit ouders/leerlingen kunnen kiezen. Meer info via de site van The Rent Company, www.rentcompany.nl.

Geen ondersteuning voor eigen laptop

U bent niet verplicht om een device via The Rent Company te kopen of te huren. Het is toegestaan een eigen device (laptop) mee mee te nemen.  Echter, hiervoor biedt de school geen ondersteuning.
Bekijk de minimale eisen wanneer een eigen laptop wordt ingezet

Bestelprocedure

Een laptop bestelt u via de webshop van The Rent Company. Doe dit voor 31 juli 2019, dan is er een gegarandeerde levering van de laptop voor de start van het nieuwe schooljaar. De laptops worden uitgereikt op school, tegelijkertijd aan alle leerlingen.

Financiële ondersteuning

Heeft u als ouder financiële ondersteuning nodig, meld dit dan zo snel mogelijke bij de gemeente waar u woont. De gemeente Meierijstad kent het zogenaamde Kindpakket. Geld dat beschikbaar gesteld wordt voor schoolkosten, aanschaf van een computer of een bijdrage van het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Ouders komen eventueel in aanmerking voor het Kindpakket als zij niet meer dan 120% van de bijstandsnorm ontvangen. Het is van belang dat ouders zo vroeg mogelijk het Kindpakket aanvragen. Let op: de gemeente telt voor reactie op aan aanvraag 8 weken, dus wees op tijd. Ouders moeten vóór 31 juli bestellen, als zij later bestellen dan wordt € 20 administratiekosten gerekend. Als de gemeente geen financiële ondersteuning kan bieden of als er sprake is van schuldsanering, dan kunnen ouders ook bij de Vincentiusvereniging een verzoek indienen: www.vincentiusschijndel.nl.

Eigentijds onderwijs

Het Elde College wil in de toekomst leerlingen de mogelijkheid geven om flexibel tussen leermiddelen te switchen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd willen we zeker geen ‘digitale school’ worden: het gaat om de goede mix tussen de verschillende leermiddelen met als vuistregel om maximaal 30% van de lessen op digitale wijze te verzorgen. Op deze wijze bereiden we de leerlingen met eigentijds onderwijs voor op de maatschappij. In het schooljaar 2018-2019 hebben beide brugklassen tweetalig vwo proefgedraaid met BYOD en daarbij positieve ervaringen opgedaan. Ook vele andere scholen werken al jaren succesvol met BYOD. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de webiste van The Rent Company, www.rentcompany.nl. Ook kunt u een mail sturen naar info@eldecollege.nl met als onderwerp BYOD.  


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS