Remedial teaching

Remedial teaching op het Elde College betekent tijdelijk extra hulp bij dyslexie of het vermoeden van dyslexie of andere leerstoornissen. De leerproblemen die daarmee te maken hebben, zijn vaak op het gebied van de Nederlandse taal, de moderne vreemde talen of op het gebied van studievaardigheden. Bij remedial teaching leren leerlingen werkwijzen, vaardigheden en worden hulpmiddelen aangeboden, zodat er beter met leerproblemen omgaan kan worden.

Remedial Teaching neemt aan het begin van de brugklas bij elke leerling een spelling en begrijpend lezentoets af om te kijken welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben.

Faciliteitenkaart

Leerlingen die een leerstoornis hebben, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, kunnen een faciliteitenkaart krijgen. Die kaart is de hele schoolloopbaan geldig. De kaart geeft recht op de extra’s die de leerling nodig heeft, bijvoorbeeld:

  • spelfouten tellen minder zwaar bij schriftelijke toetsen
  • het gebruiken van steunkaartjes en schema’s
  • extra tijd of minder opdrachten bij toetsen (geldt niet tijdens de schoolexamens)
  • extra tijd bij het examen
  • gebruik van Claroread (spraakprogramma) bij dyslexie.

Leerlingen kunnen een faciliteitenkaart en verklaringen krijgen op basis van testrapporten van officiële bureaus.

Regels en afspraken Remedial Teaching

De remedial teachers

Bekijk de presentatie dyslexie op het Elde College, oktober 2018 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS