MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE is een organisatie die iedereen met een beperking helpt om mee te kunnen doen in de samenleving. MEE werkt zonder indicatie voor mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren
hersenletsel of een vorm van autisme. Ook familie en andere betrokkenen kunnen bij MEE terecht.

> Meer informatie via:
E: mee@meedemeentgroep.nl 
W: www.meedemeentgroep.nl
T: 088-46535555


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS