Ziekteverzuimprotocol

Preventie en aanpak van (opvallend) ziekteverzuim is een onderdeel van de aanpak van de verzuimproblematiek van leerlingen in het onderwijs. Binnen het Samenwerkingsverband de Meierij ligt hier een belangrijke relatie met het ‘voorkómen van thuiszitters’. De scholen zijn veruit de belangrijkste partij als het gaat om preventie van (opvallend en/of zorgwekkend) ziekteverzuim. Zowel de GGD als de Leerplichtambtenaar via de gemeente zijn hierin voor de school belangrijke partners. Van belang is om de deskundigheid van deze drie partijen zo tijdig en efficiënt mogelijk in te zetten. Dit Ziekteverzuimprotocol is hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Als het verzuim voldoet aan één van de vier onderstaande criteria neemt de mentor contact op met de ouders om aan te geven dat en toe te lichten waarom school de jeugdarts inschakelt.
De vier criteria ziekteverzuim:

  • In een periode van 2 maanden drie keer (of meer) één of twee dagen ziek gemeld.
  • Onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen.
  • Meer dan 4 dagen ziek gemeld verspreid over de afgelopen maand.
  • Opvallend ziekteverzuim. Bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis, ziekteverzuim bij specifieke vakken.

    Wat doet de GGD?

1. De GGD nodigt de leerling en ouders zo snel mogelijk uit zodat het gesprek in principe binnen twee weken na aanmelding plaats vindt. De zorgcoördinator wordt op de hoogte gebracht van de datum van het gesprek.
2. De jeugdarts koppelt door middel van het formulier ‘terugkoppeling ziekteverzuimbegeleiding’ het resultaat van het gesprek en de gemaakte afspraken terug aan de zorgcoördinator en ouders.
3. Indien de leerling en ouders zonder bericht niet op de afspraak verschijnen, neemt de jeugdarts contact op met de ouders. Als ouders niet te bereiken zijn òf geen gehoor willen geven aan een nieuwe uitnodiging, geeft de jeugdarts dit door aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator meldt de leerling vervolgens bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS