Ziekmelden op school

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon of dochter tijdens schooltijd ziek is/wordt. Dan geldt de volgende werkwijze

Vwo en havo

Leerlingen uit leerjaar 1 melden zich in de brugklasaula bij de toezichthouder. Leerlingen uit leerjaar 2 t/m 5/6 melden zich bij de Mediatheek.

Vmbo en locatie Sint-Michielsgestel

Leerlingen melden zich ziek bij de leerlingenondersteuner, afhankelijk van de richting/locatie:
- B1, KB1, TK1, B2, K2 (vmbo Basis en vmbo Kader): mevrouw J. Kuijpers
- T2, T3 en T4 (vmbo Theoretisch): mevrouw I. Verhoeven
- Zorg & Welzijn en Groen: mevrouw S. vd Kieft
- Techniek: mevrouw S. vd Kieft
- Locatie Sint-Michielsgestel: mevrouw M. van den Heuvel

Voor alle leerlingen (vwo, havo en vmbo) geldt dat er vanuit school altijd telefonisch contact met ouders/verzorgers wordt opgenomen. Wij vragen toestemming om de leerling naar huis (of ander opgegeven adres) te sturen. Vmbo-leerlingen en leerlingen van de locatie Sint-Michielsgestel of hun ouders/verzorgers nemen telefonisch contact op met de leerlingencoach als ze thuis zijn aangekomen.

Betermeldbriefje

Alle leerlingen krijgen een geel briefje mee (betermeldbriefje). Dit briefje moet weer ingeleverd worden wanneer de leerling zich beter meldt. Let op: het briefje dient door ouder(s)/verzorger(s) afgetekend te worden wanneer leerling weer beter is.
Het gele betermeldbriefje wordt ingeleverd bij de toezichthouder in brugklasaula (leerjaar 1) of in de mediatheek (leerjaar 2 t/m 5/6) voor wwo/havo en bij een van de leerlingencoaches bij het vmbo.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS