Verlofaanvraag (vrijstelling van schoolbezoek)

Voor verlof van een paar uur tot maximaal een dag wordt uiterlijk twee dagen vooraf een groen verlofbriefje ingevuld en ingeleverd bij een van de leerlingencoach (vmbo). Voor de vwo/havo leerlingen geldt dat eerstejaars een verlofbriefje halen bij de toezichthouder in de brugklasaula, leerlingen van leerjaar 2 t/m 5/6 halen een verlofbriefje bij de Mediatheek.
In overleg met de teamleider wordt vervolgend bepaald of verlof verleend kan worden. Het is belangrijk afspraken met artsen, tandarts, specialist en orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.

Voor belangrijke gebeurtenissen van meer dan 1 dag kunnen ouders schriftelijk vrijstelling van schoolbezoek aanvragen middels meerdaagsverlof formulier. Doe dit zo spoedig mogelijk met de nodige bewijsstukken. Bij twijfel zal de school overleggen met de leerplichtambtenaar.

Voor extra vakantiedagen zal de sectordirecteur slechts in uitzonderlijke situaties toestemming verlenen. Het is de bedoeling dat leerlingen van de reguliere schoolvakanties gebruik maken. Een verlofaanvraag t/m tien schooldagen wordt beoordeeld door de sectordirecteur; voor meer dan tien schooldagen door de leerplichtambtenaar. Toestemming voor verlof wordt altijd schriftelijk toegestuurd. Zonder die schriftelijke goedkeuring wordt afwezigheid als ongeoorloofd aangemerkt en zal de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken en een bijbehorende boete opleggen.

> Meerdaagsverlof formulier VMBO - PRAKTIJKONDERWIJS
> Meerdaagsverlof formulier (T) VWO -HAVO

Richtlijnen RBL BNO

We volgen de richtlijnen volgens de verlofregeling van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
> Bekijk deze verlofregeling


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS