Sint-Michielgestel:ziekmelden, (meerdaags) verlof, verwijderingen, te laat

Wanneer een leerling ziek is, dient één van de ouder(s)/verzorger(s) hiervan telefonisch melding te maken bij de receptie van het Elde College in Schijndel, tel. 073–8200400. Dit dient te gebeuren tussen 8.00 en 8.30 uur. De telefoniste voert deze ziekmeldingen in het administratieprogramma Magister in.
Als een leerling ziek naar huis gaat dient dit te gebeuren via de leerlingencoach. Er wordt altijd contact met thuis opgenomen. Ook is het de bedoeling dat ouder(s)/verzorger(s) melden als het kind goed thuis is aangekomen, tel. 073–8200400.
Wanneer een leerling langer dan 1 dag ziek thuis is geweest dient hij/zij een geel betermeldingsbriefje in te leveren bij de leerlingencoach voor aanvang van de lessen.

Verlof

Als een leerling verlof nodig heeft kunnen de ouder(s)/verzorger(s) via een groen verlofbriefje hiervoor toestemming vragen. Dit briefje moet liefst ruim voorafgaande aan het verlof, doch uiterlijk 2 dagen van tevoren worden ingeleverd bij de leerlingencoach, tussen 08.00 en 08.25 uur of na de laatste les. Lukt dit niet, dan gelieve u de afspraak zo snel mogelijk telefonisch door te geven, tel. 073–8200400. Wanneer u, na een schriftelijke verlofaanvraag, niets hoort is het verlof akkoord. Gele betermeldbriefjes en groene verlofbriefjes zijn te verkrijgen bij de leerlingencoach.

Meerdaags verlof

Een meerdaagse verlofaanvraag dient te gebeuren bij de sectordirecteur, de heer G.J.M. Spijkers. Het speciale aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar bij de leerlingencoach. U krijgt bericht of het meerdaags verlof wel of niet toegekend wordt.

Verwijdering uit de les

Bij verwijdering uit een les meldt de leerling zich bij de leerlingencoach. Er wordt (digitaal) een formulier ingevuld en de verwijdering wordt geregistreerd in Magister. De ouder(s)/verzorger(s) worden via een mail op de hoogte gesteld van de verwijdering. De leerling blijft tot 5 minuten voor het einde van de les op de aangewezen plaats in de aula zitten. Daarna gaat zij/hij terug naar de vakdocent.
Ook bij een time-out moet de leerling direct naar de leerlingencoach. Na de afgesproken tijd gaat de leerling terug naar de les. Bij later binnen komen (ook bijv. na een afspraak bij dokter of tandarts) meldt de leerling zich bij de leerlingencoach. Daar ontvangt de leerling een briefje om toegelaten te worden in de les.

Ongeoorloofd te laat

  • 1 t/m 15 minuten te laat: volgende dag om 08.00 uur melden bij de leerlingencoach.
  • Als lesuur 1 vrij is: om 09.15 uur melden.
  • 16 t/m 30 minuten te laat: 60 minuten inhalen na schooltijd of tijdens een vrij eerste lesuur.
  • 31 minuten of meer te laat = spijbelen = 2 x 60 minuten inhalen na school, of verdeeld over een week.
  • Hele les gemist = spijbelen = lestijd (75 minuten) dubbel inhalen na school of verdeeld over een week.
  • Voor brugklassers geldt een nablijfsanctie van een half uur.

Wanneer een leerling herhaaldelijk ongeoorloofd te laat komt, worden de ouder(s)/verzorger(s) hiervan door de mentor of kernteamleider op de hoogte gesteld.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS