Ziekte en verlof

Als een leerling ziek is of verlof nodig heeft en dus niet naar school kan komen, vragen we de ouders dit zo snel mogelijk aan school te laten weten, het liefst voor aanvang van de lessen (8.30 uur). Als leerlingen elders verblijven horen we ook graag het adres. Leerlingen die weer beter zijn melden dat met een geel betermeldbriefje, ondertekend door de ouders.

Ziekmelden en/of het melden van verlof gebeurt telefonisch door het centrale nummer te bellen: 073-8200 400. Vervolgens krijgt u een keuzemenu:

• Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen VMBO Schijndel kiest u 1.

o Voor BL1, BL2, KB1, TK1, K2 (VMBO Basis en VMBO Kader) kiest u 1

o Voor TL2, TL3 en TL4 (VMBO Theoretisch) kiest u 2

o Voor Zorg & Welzijn / Groen kiest u 3

o Voor Techniek kiest u 4

•  Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen Sint-Michielsgestel kiest u 2.

• Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen Praktijkonderwijs kiest u 3.

• Voor afwezigheidsmeldingen (T)VWO of Havo en alle overige vragen kiest u 4.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS