Ouderraad

De Ouderraad bespreekt signalen van ouders en leerlingen. Bij de vergaderingen is altijd een lid van de directie aanwezig. Ook bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen is de ouderraad betrokken. De ouderraad is een belangrijke schakel en kan voor goed onderling begrip zorgen. Daarmee ondersteunt de ouderraad de school bij de verwezenlijking van haar missie: het aanbieden van uitdagend en inspirerend onderwijs met veel keuzemogelijkheden in een geborgen leer- en werkklimaat. Het is waardevol als zo veel mogelijk ouders zich aansluiten.

Taken ouderraad

  • Adviseren via een vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad
  • Lid van de oudergroep van het OKéteam. Zij organiseren een ouderavond voor de brugklas over het groepsklimaat in de brugklas.
  • Organiseren van thema-avonden, waarbij deskundigen worden uitgenodigd
  • Ondersteunen van de belangengroep voor ouders van leerlingen met dyslexie
  • Aandacht voor leerlingen die langdurig ziek zijn

    > Bekijk de presentatie Maak kennis met de Ouderraad
     

Uitkomsten webinar Veilig Online
Weet u wat uw kind online doet? Welke sites worden regelmatig bezocht? Wie heeft er dan ’toegang’ tot de gegevens van uw kind?’  Op 15 en 17 juni vond een interessant webinar plaats voor ouders en leerlingen over digitale veiligheid, cyberpesten, hackers, sexting en andere onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn. 

> Bekijk de presentatie Uitkomsten Veilig Online

Contact ouderraad

ouderraad@eldecollege.nl 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS