Kwijtscheldingsregeling

U kunt de ouderbijdrage in termijnen aan ons voldoen. Dit kunt u aangeven bij het accepteren van de factuur in WIS Collect. Indien de standaard spreiding van betaling niet toereikend is, kunt u dit kenbaar maken via ouderbijdrage@eldecollege.nl.

Heeft u als ouder financiële ondersteuning nodig, meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente waar u woont. De gemeente Meierijstad kent het zogenaamde Kindpakket; geld dat beschikbaar gesteld wordt voor schoolkosten, aanschaf van een computer of een bijdrage aan het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. Ouders komen eventueel in aanmerking voor het Kindpakket als zij niet meer dan 120% van de bijstandsnorm ontvangen. Het is van belang dat ouders zo vroeg mogelijk het Kindpakket aanvragen. Let op: de gemeente telt voor reactie op een aanvraag 8 weken, dus wees op tijd. Wanneer de gemeente geen financiële ondersteuning kan bieden of als er sprake is van schuldsanering, dan kunnen ouders ook bij de Vincentiusvereniging een verzoek indienen: www.vincentiusschijndel.nl.

Indien er sprake is van betalingsonmacht kan gebruik gemaakt worden van een kwijtscheldingsregeling. U kunt dit kenbaar maken via ouderbijdrage@eldecollege.nl


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS