Its Learning

Het Elde College maakt bij het verzorgen van onderwijs gebruik van een elektronische leeromgeving. Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken we gebruik van It’s learning als elektronische leeromgeving. In It’s learning treffen leerlingen en ook ouders alle informatie met betrekking tot de lessen, zoals roosters, digitaal lesmateriaal en opdrachten aan. Informatie over inloggen en werkinstructies wordt via aparte brieven aan ouders en leerlingen verstrekt. De registratie van de cijfers blijft wel in Magister, in lijn met voorgaande jaren. 

In november hebben een aantal instructiebijeenkomstem voor ouders/verzorgers georganiseerd.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS