Ouders

Een goede afstemming en samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de schoolprestaties en het welbevinden van de leerlingen. De mentoren spelen een belangrijke rol en zijn eerste aanspreekpunt voor ouders. We vinden het belangrijk dat de contacten op een open en transparante manier verlopen. Heeft u behoefte aan een gesprek, schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter. 
Ouders van nieuwe brugklassers worden in juni uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Door het schooljaar heen zijn er verschillende contactmomenten voor alle leerjaren.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS