Conferentie Samen Ondernemen


Op 21 juni 2016 organiseerde de sector vmbo van het Elde College de conferentie Samen Ondernemen. Een bijeenkomst waar veel regionale bedrijven en instellingen voor uitgenodigd werden. De conferentie was een eerste stap tot nadere samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven en instellingen enerzijds en het Elde College anderzijds met als doel ons onderwijs af te stemmen aan de behoefte in de markt om daarmee goed voorbereide leerlingen af te kunnen leveren.   

De conferentie heeft geleid tot een aantal nader uit te werken afspraken:
- In het najaar van 2016 wordt per sector (Techniek, Groen en Zorg & Welzijn) een bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking verder vorm te geven en afspraken concreet te maken. Hier worden deelnemers voor uitgenodigd;
- Er zijn concrete aanbiedingen gekomen van uit de bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld docent- en leerlingstages;
- Bekendheid stagebureau Match2Gether is vergroot;
- Voortzetting convenant Elde College en Samenwerkingsverband Welzijn De Meijerij;
- Kennis uitgewisseld tussen onderwijs en bedrijfsleven;
- Arbeidsmarktrelevantie vergroot;
- Contacten gelegd, genetwerkt.

> Bekijk de presentatie over de vernieuwingen in het vmbo
> Bekijk de presentatie Techniek
> Bekijk de presentatie Groen
> Bekijk de presentatie Zorg & Welzijn
> Bekijk de presentatie van Youngworks over het Puberbrein


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS