Europees Platform

Als je kiest voor tweetalig vwo mag je van het Elde College kwaliteit verwachten. Die kwaliteit wordt gewaarborgd door het Europees Platform. Dit instituut heeft een kwaliteitsstandaard voor tweetalig onderwijs opgezet, waarbij ze de scholen controleert aan de hand van vier elementen:Opbrengsten

Bij opbrengsten wordt gekeken naar het niveau Engels dat je bereikt en naar de Europese en Internationale Oriëntatie.

Onderwijsleerproces

In het onderwijsleerproces wordt gekeken naar het aanbod van de lessen in het Engels, de aanwezigheid van native speakers Engels en natuurlijk het niveau van taalvaardigheid van de docenten.

Randvoorwaarden

Bij randvoorwaarden is het van belang dat er in de leslokalen en de mediatheek voldoende Engelstalige leermiddelen en informatie-bronnen voor jou beschikbaar zijn. Verder wordt van de scholen gevraagd om te zorgen voor (na)scholing van docenten en om de docenten voldoende tijd te geven om de Engelstalige lessen voor te bereiden. De (na)scholing aan het Elde College wordt verzorgd door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Evaluatie

Het aangeboden tweetalige programma wordt geëvalueerd, zowel intern als extern. Het keurmerk van het Europees Platform kan pas na een aantal jaren verkregen worden. Het Elde College heeft de standaard van het Platform als uitgangspunt genomen en het Junior TTO-certificaat gekregen van het Europees Platform.

Het Elde College is erkend als TTO-Juniorschool.
Meer informatie over tweetalig onderwijs op www.ikkiesto.nl


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS