Tweetalig vwo op het Elde College

Het Elde College biedt sinds 2004  het tweetalig vwo aan. We hebben dus al behoorlijk veel ervaring. Niet elke school mag zich een tvwo-school noemen, alleen scholen die een TTO Junior certificate hebben verworven via het Europees Platform. Tussen Eindhoven en Oss zijn wij de enige school die dit mogen aanbieden. Sinds 2008 zijn wij een gecertificeerde TTO-Junior School.

Tvwo staat voor tweetalig vwo. Voor het Elde College betekent dit dat ruim 50% van de lessen in het Engels worden gegeven.

Pijlers

  • Ontwikkeling van het Engels: leerlingen bereiken het niveau van een near-native tot native speaker. Dit doen we door extra uren Engels aan te bieden en ruim 50% van alle vakken in het Engels aan te bieden. 
  • Internationale oriëntatie: tijdens de gehele tvwo-opleiding ontwikkelen de leerlingen een brede kijk op de wereld via reizen, excursies, uitwisselingen maar ook tijdens de reguliere lessen wordt hier aandacht aan besteed.
  • Activerende didactiek: denk aan probleem-gestuurd onderwijs, vakoverstijgende projecten, lessen van gastsprekers, buitenschoolse activiteiten, clinics, workshops en ICT-projecten.

Opbouw

De eerste drie jaar staan in het teken van taalverwerving. Daarom zijn de meeste vakken, zoals o.a. aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics) en biologie (biology) in het Engels. Er wordt in de les door zowel de docent als de leerling Engels gesproken. Ook de lesboeken zijn in het Engels. Bij vakken zoals Frans en Duits is het credo doeltaal = voertaal.
Aan het eind van de derde wordt het Cambridge Advanced English examen afgenomen. Dit is ook een van de grootste verschillen met scholen die versterkt Engels aanbieden; die nemen dit examen vaak pas af in de bovenbouw. Voor meer informatie over welke vakken in het Engels worden aangeboden en de onderbouw zie Veelgestelde vragen.

Een ander groot verschil tussen een tvwo-school en een school die versterkt Engels aanbiedt is het vervolgprogramma dat in de bovenbouw van het tvwo wordt aangeboden. Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om de eindexamen vakken in het Nederlands te geven. Daarom kiezen de meeste tvwo-scholen voor een extra programma in de bovenbouw, namelijk het IB English A: Language and Literature programma. Dit is een internationaal taal en literatuur programma van het IB (International Baccalaureate) in het Engels. Nu wordt de taal ook echt toegepast op een pre-universitair niveau. Dit wordt afgesloten met aparte examens in vwo 6. Met dit wereldwijd erkende en zeer gewaardeerde certificaat tonen de leerlingen aan dat ze een heel hoog niveau Engels hebben bereikt. Ook buitenlandse universiteiten en hogescholen erkennen dit certificaat. (zie ook www.ibo.org). 

Kennismaken met andere culturen

Binnen het tvwo wordt veel waarde gehecht aan kennismaking met andere culturen. Dit gebeurt veel in de lessen, maar ook buiten de school. In klas 1 staat een studiereis naar Canterbury, Engeland op het programma. In klas 2 hebben we een uitwisselingsprogramma met een van onze Europese partnerscholen. In de derde is er een studiereis naar Dublin om de leerlingen klaar te stomen voor het Cambridge Advanced English Exam.
 

Bovenbouw

Waar in de onderbouw de nadruk ligt op taalverwerving en de meeste reizen en uitwisselingen in een native Engelssprekend land plaatsvinden, ligt de nadruk van de bovenbouw meer op internationalisering. 

Kwaliteit

Het Elde College is aangesloten bij het landelijk netwerk van TTO-scholen. Daar zijn standaarden ontwikkeld voor de kwaliteit van het tweetalig onderwijs en de docenten die er lesgeven. Zowel het aantal lessen in het Engels als de kwaliteit ervan wordt gecontroleerd door het Europees Platform. Elke tvwo-docent heeft een speciale opleiding gehad, zowel in taalvaardigheid als didactiek. Regelmatige nascholing is voor de docenten belangrijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen die aan het tvwo-onderwijs worden gesteld.

Kosten

Een programma met zoveel extra’s kost vanzelfsprekend meer dan een gewone schoolopleiding. De opleiding duurt zes jaar en heeft elk leerjaar terugkerende vaste kosten. De gelden worden besteed aan de extra uren Engels, de (na)scholing van docenten, de contributie aan het Europees Platform en het landelijk tto-netwerk, de examenkosten voor het IB, het extra (Engelstalige) lesmateriaal en de kosten voor specifieke tto-activiteiten.

Contact

Als u meer informatie wilt of een brochure aan wilt vragen, kunt u contact opnemen via tvwo@eldecollege.nl.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS