Elde-uur

Twee maal per week staat er een Elde-uur vast in het rooster. Tijdens het Elde-uur kunnen de leerlingen extra ondersteuning en of begeleiding  krijgen voor een vak waarvoor extra aandacht nodig is. Voorbeelden  van deze Elde-uren zijn: Nederlands, Engels, Duits, Frans, remedial-teaching, begrijpend lezen, spelling, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, mens & maatschappij of een ander vak.
Tijdens het tweede Elde-uur kan er ook weer extra ondersteuning en begeleiding gevolgd worden, maar kan er ook een verrijkingsprogramma aan de leerlingen worden aangeboden. Dit programma bestaat uit: extra sport, project bij diverse vakken, creatieve activiteiten, EHBO, IVN-project en andere verrijkingsmogelijkheden.

Elke periode worden de leerlingen opnieuw ingedeeld. Elke leerling heeft per schooljaar 8 Elde-uren waarin hij/zij extra ondersteund kan worden of een verrijkingsprogramma volgt.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS