75-minuten rooster

Het Elde college Sint-Michielsgestel heeft gekozen voor een 75-minutenrooster in plaats van het bekende 50-minutenrooster. Vier belangrijke onderwijskundige doelen liggen hieraan ten grondslag; 
1.    Het creëren van een intensiever contact tussen leerling en docent. De docent heeft meer tijd om de leerling tijdens de les te kunnen begeleiden.
2.    Minder opstartmomenten voor de leerlingen (minder lessen op één dag). In Sint-Michielsgestel hebben we of 4 of 5 lesuren op één dag.  Dit betekent meer rust voor de leerlingen en meer rust in de school.
3.    Minder vakken in een periode. Dit betekent voor de leerlingen meer overzicht en minder diversiteit aan vakken gedurende een periode van 10 weken.
4.    Meer mogelijkheden om thematisch in groepen of op werkplekken te werken. Leerlingen hebben extra tijd en ruimte om lesstof te verwerken of lesstof af te sluiten maar ook de mogelijkheid om de leerstof te toetsen aan de werkelijkheid. Veel vakdocenten betrekken de omgeving van de school in en bij hun lesprogramma.

Periodisering

Omdat de school werkt met een 75-minutenrooster, kunnen niet alle vakken in één lesweek worden aangeboden. We werken daarom  met een periodisering. Het schooljaar wordt in vier periodes verdeeld en per periode krijgt de leerling een cluster van vakken en een nieuw rooster.
Doel van de periodisering is om de diversiteit van vakken voor de leerlingen zoveel als kan te beperken. De leerlingen kunnen op deze manier hun aandacht en concentratie richten op een beperkt aantal vakken. Op deze manier ontstaat er meer overzicht en structuur voor de leerlingen. De vakken die wel gegeven worden, komen meer in het rooster voor waardoor een vorm van onderdompeling ontstaat. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS