Structuur

Het onderwijs op de havo-afdeling van het Elde College kenmerkt zich door het bieden van structuur en het werken aan een sterke sociale cohesie. Havo-leerlingen hebben veel instructie en structuur nodig en presteren goed wanneer de relatie met de docent en de sfeer in de klas goed is. Hier wordt door mentoren veel energie in gestopt. Zo kunnen leerlingen van klas 1 en 2 aan het begin van het schooljaar studielessen volgen tijdens de mentorles. Daarnaast wordt de voorbereiding van de toetsweek aan het einde van het schooljaar in klas 1 en 2 gezamenlijk gepland.

We vinden het belangrijk dat de klassen een echte eenheid worden. Daartoe organiseren wij een aantal activiteiten. De brugklas kent een introductieperiode, klas 2 heeft een kennismakingskamp in de Ardennen, klas 3 krijgt met ondersteuning van IB'ers (intern begeleiders) een klassentraject met afsluitende activiteitenmiddag. De mentorprogramma’s bestaan uit modules en zijn flexibel, zodat de mentor zelf kan inspelen op de behoefte van de betreffende klas.

Ook in de bovenbouw (havo 4 en 5) wordt veel structuur geboden, maar daarbij worden ook grotere opdrachten uitgevoerd, die in toenemende mate zelfstandigheid vergen. Hiermee worden de leerlingen voorbereid op het hbo.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS