Havo

Kun je goed leren, maar wil je graag weten wat je buiten school precies hebt aan alles wat je in de klas leert? Dan is de havo op je lijf geschreven. Het is een goede opleiding die je voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs en rekening houdt met jouw talenten.

In vijf jaar word je voorbereid op een vervolgopleiding die past bij wat jij kan en wat jij leuk vindt. Met je diploma kun je niet alleen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs (HBO) maar ook naar het vwo dat toegang biedt tot de universiteit. 

HACO-school

Het Elde college is aangesloten bij het landelijke netwerk Havisten Competent (HACO). Het volgen van een opleiding is meer dan het behalen van een diploma alleen. Door middel van het aanleren van vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, presenteren, reflecteren) worden leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs (HBO) en wordt het leren afwisselend en daarmee motiverend. Ook het LOB-traject (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) besteedt uitgebreid aandacht aan vaardigheden, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Terugkoppeling van de vervolgopleidingen geeft aan dat leerlingen van HACO-scholen beter voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en minder vaak afhaken of wisselen van opleiding.

Op weg naar het examen

In leerjaar drie volg je een uitgebreid programma om te komen tot een profielkeuze en een vakkenpakket waarin je examen gaat doen. Er zijn vier profielen:

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

Elk profiel kent een aantal verplichte vakken en  keuzevakken. Naast de gebruikelijke vakken die op alle middelbare scholen worden gegeven biedt de havo-afdeling ook Maatschappijwetenschappen en informatica in het pakket.

Leerlingen in de bovenbouw die zich nog extra willen voorbereiden op hun toekomst, kunnen CAE-lessen volgen (versterkt Engels) wat klaarstoomt voor het CAE-examen. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan de Ondernemersklas waarin ze begeleid worden in het opstarten van hun eigen bedrijf.

Havo op locatie Sint-Michielsgestel

Ook op onze locatie in Sint-Michielsgestel is het mogelijk om de havo te volgen. We bieden de opleiding echter alleen aan in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3). Dat betekent dat je in de bovenbouw doorstroomt naar havo 4 in Schijndel of naar een andere school.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS