Havo

Kun je goed leren, maar wil je graag weten wat je buiten school precies hebt aan alles wat je in de klas leert? Dan is de havo op je lijf geschreven. Het is een goede opleiding die je voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs en rekening houdt met jouw talenten.

In vijf jaar word je klaargestoomd voor een vervolgopleiding die past bij wat jij kan en wat jij leuk vindt. Met je diploma kun je niet alleen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs  (hbo) maar ook naar het vwo dat toegang biedt tot de universiteit. 

Op het Elde College kennen we verschillende brugklassen die leiden tot de havo:

  • dakpanbrugklas vmbo t/havo
  • havo (regulier)
  • dakpanbrugklas havo/vwo

Bij dakpanbrugklassen krijg je onderwijs op het hoogste niveau. Aan het einde van leerjaar 1 wordt bepaald welke richting je gaat volgen.

Op weg naar het examen

In de eerste drie leerjaren krijgen de leerlingen alle ruimte en ondersteuning om een keuze te maken voor een profiel: het vakkenpakket waarin ze examen gaan doen. Er zijn vier profielen:

  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

Elk profiel kent een aantal verplichte vakken, maar ook keuzevakken. De mogelijkheden zijn heel divers en aantrekkelijk. Denk aan vakken als bedrijfseconomie, informatica of kunstvakken. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan bijvoorbeeld de tweejaarlijkse musical of de leerlingenraad. Tijdens keuzewerktijd kunnen leerlingen zelfstandig werken of samenwerken. Daarnaast zijn er steunlessen voor extra begeleiding als dat nodig is. 

Havo op locatie Sint-Michielsgestel

Op onze locatie in Sint-Michielsgestel is het ook mogelijk om de havo te volgen. We bieden de opleiding echter alleen aan in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3). Dat betekent dat je in de bovenbouw doorstroomt naar havo 4 in Schijndel of op een andere school.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS