Havo

De havo duurt vijf jaar. De basisvorming wordt afgesloten in het derde leerjaar. In het vierde leerjaar start de tweede fase.



Vanaf het vierde leerjaar beginnen de Tweede Fase en het Studiehuis. Er zijn daarbij vier keuzerichtingen mogelijk: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Deze richtingen worden profielen genoemd. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken. Daarnaast kies je ook nog een examenvak in het zogenaamde Vrije Deel. In leerjaar 3 wordt uitgebreid stil gestaan bij het kiezen van een profiel; de eerste stap in de beroepskeuze. De decaan is de aangewezen persoon om daarbij te helpen.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS