Kluishuur

vanaf schooljaar 2019-2020 zijn voor alle leerlingen kluisjes beschikbaar. De kosten zijn meegenomen in de ouderbijdrage. Daarnaast vragen we een borg van € 10 voor het kluispasje. Dit bedrag krijgt u weer terug nadat uw zoon of dochter van school gaat.

Een kluisje is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld of onderverhuurd. De directie heeft het recht een leerlingenkluisje te openen in het kader van controle op verboden spullen of wanneer daar een specifieke aanleiding toe is. Ook kan het voorkomen dat de kluisjes worden gecontroleerd door een politiemedewerker, uiteraard in samenspraak met de schoolleiding. Degene die een kluisje huurt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van het kluisje. 
> Lees meer over cashless betalen


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS