BYOD (Bring Your Own Device) 

In schooljaar 2019-2020 zijn we op het Elde College gestart met ‘Bring Your Own Device’  (hierna: BYOD) voor een beperkt aantal brugklassen. BYOD betekent dat leerlingen zelf een laptop aanschaffen (kopen of huren bij voorkeur via The Rent Company) en mee naar school nemen. Leerlingen beschikken dan altijd over een laptop in de les. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laptop opgeladen is. In schooljaar 2020-2021 starten alle brugklassen met BYOD, behalve Praktijkonderwijs. 
- RentCompany kan benaderd worden voor de koop of huur van een laptop voor alle leerlingen
   van Elde College. 
- RentCompany biedt geen kortere huurperioden aan dan 3 of 4 jaar. Echter beëindigen van een
  opleiding (ook diploma) is een reden om een contract eerder te ontbinden. Dit kost dan wel de 
  borg gelijk een aantal maanden. Het behouden van het contract kan ook voor bijvoorbeeld een
  vervolgopleiding (mits die studie geen andere eisen kent).
- Het is geen verplichting vanuit Elde College om een laptop via RentCompany te betrekken.
   Het is slechts een tip. Kijk op pagina "handige documenten" voor de eisen die aan een laptop
   gesteld worden om op school te kunnen werken.

Laptop kopen of huren via The Rent Company

De school is voor de invoering van BYOD een samenwerking aan met het bedrijf The Rent Company uit 's-Hertogenbosch. The Rent Company is marktleider in BYOD in Nederland in het voortgezet onderwijs. Concreet betekent dit dat ouders bij The Rent Company een laptop kunnen kopen of huren voor 36 of 48 maanden. De school staat hier buiten: ouders gaan een contract aan met The Rent Company en betalen ook aan The Rent Company. Ook loopt verzekering, reparatie en garantie via hen. Voordeel is dat ook de ondersteuning via The Rent Company loopt. Daarnaast wordt de standaard software geïnstalleerd, zijn docenten op  de hoogte van het device en zijn er geen verschillen in de klas (anders dan de 2 verschillende laptops van The Rent Company). De school heeft een tweetal devices aangewezen die op ons netwerk goed functioneren en waaruit ouders/leerlingen kunnen kiezen. Meer info via de site van The Rent Company, www.rentcompany.nl. Te zijner tijd kunt u hier ook een laptop bestellen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Voordelen laptop via The Rent Company

  • Ondersteuning van school en The Rent Company
  • Standaard software wordt bij problemen teruggezet​
  • Bij hardware problemen wordt het device omgewisseld totdat het gerepareerd is
  • Onedrive standaard geïnstalleerd
  • Standaard software (Office etc.) geïnstalleerd
  • Docenten zijn op de hoogte van het device
  • Garantie ook bij kapotte hardware (klein eigen risico)
  • Leerlingen hebben dezelfde devices en helpen elkaar (leren van elkaar)
  • Geen verschillen in de groep (anders dan de 2 verschillende laptops van de Rentcompany)
  • Stevige laptoptas

Geen ondersteuning voor eigen laptop

U bent niet verplicht om een device via The Rent Company te kopen of te huren. Het is toegestaan een eigen device (laptop) mee te nemen.  Echter, hiervoor biedt de school geen ondersteuning. Houd er rekening mee dat er een ietwat afwijkende Windows versie geïnstalleerd moet worden. Kijk bij handige documenten naar juiste informatie.

Bestelprocedure

Begin juni krijgen leerlingen/ouders bericht bericht  van The Rent Company over de Rent Company webshop middels een brief of e-mail met de diverse mogelijkheden en bestelprocedure. Leerlingen moeten definitief zijn aangemeld en toegelaten.
Daarna kunnen er pas bestellingen plaatsvinden.

U kunt een laptop bestellen via de webshop van The Rent Company. Doe dit voor 31 juli 2020, dan is er een gegarandeerde levering van de laptop voor de start van het nieuwe schooljaar. De laptops worden uitgereikt op school, tegelijkertijd aan alle leerlingen. Ouders moeten vóór 31 juli 2020 bestellen; als zij later bestellen dan wordt € 20 administratiekosten gerekend. 

Uit welke devices kunt u kiezen?

>Bekijk hier uit welke devices u kunt kiezen.

Kosten

Ouders betalen voor de laptop een borg van circa € 50. Deze krijgen zij aan het eind van de looptijd retour bij inlevering van de laptop. Er is een mogelijkheid tot overname van de laptop aan het einde van de looptijd (tegen het borgbedrag van €50). Bij koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van circa 2% al in de koopprijs verwerkt. Let op: de vermelde prijzen zijn richtprijzen. Eind maart kan The Rent Company te definitieve prijzen communiceren.

De huurovereenkomst vindt rechtstreeks met de ouder(s)/verzorgers() van de leerling plaats. Het Easy4u abonnement is inclusief Total Care Pack. Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso. Total Care pakket bestaat uit:
- Basis software installatie benodigd voor het schoolwerk
- 36 of 48 maanden garantie op onderdelen (exclusief batterij)
- Ondersteunende helpdesk op school
- Vervangende apparatuur op school voor hardware reparaties of schades
- Dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico
  (€ 50,-- per gebeurtenis;  max. drie (3) schades)
- Beschermhoes voor het vervoeren van de laptop

Wanneer krijgt mijn dochter/zoon de laptop?

Gedurende de eerste schooldagen/weken worden de laptops aan de verschillende klassen uitgereikt. Daarbij wordt ook de nodige uitleg gegeven en wordt de laptop opgestart zodat alle instellingen correct zijn. Omdat er veel klassen starten, kan het zijn dat de uitgifte een paar dagen later plaatsvindt.

Financiële ondersteuning

Indien u financiële ondersteuning nodig heeft voor de aanschaf van de laptop, kunt een aanvraag doen bij de gemeente Meijerstad via deze link: 
https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/extras-voor-gezinnen-met-kinderen_1021.html.
Indien u hierbij hulp nodig heeft kunt u terecht bij enkele ondersteuningspunten. In onderstaande documenten vindt u informatie over deze steunpunten voor Schijndel en 
Sint-Oedenrode.
> Steunpunt Schijndel
> Steunpunt Sint-Oedenrode

Eigentijds onderwijs

Het Elde College wil in de toekomst leerlingen de mogelijkheid geven om flexibel tussen leermiddelen te switchen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoeften van de leerlingen. Tegelijkertijd willen we zeker geen ‘digitale school’ worden: het gaat om de goede mix tussen de verschillende leermiddelen met als vuistregel om maximaal 30% van de lessen op digitale wijze te verzorgen. Op deze wijze bereiden we de leerlingen met eigentijds onderwijs voor op de maatschappij. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van The Rent Company. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@eldecollege.nl met als onderwerp BYOD.  

> Bekijk de pagina Handige documenten BYOD


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS