Aanmeldformulier

De schoolcarrière start bij het aanmelden. Daarom willen we dat het aanmelden gebeurt in een persoonlijk gesprek waarbij zowel de toekomstige leerling als de ouder/verzorger aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om enkel digitaal aan te melden.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kunt u vanaf deze pagina downloaden. U kunt het formulier digitaal invullen (alleen via pc en laptop, niet via telefoon) en daarna printen of eerst printen en dan invullen. In beide gevallen graag het formulier ondertekenen en meenemen naar de aanmelding.
> Aanmeldformulier

Aanvullende vragenlijst

Naast het aanmeldformulier moet een aanvullende vragenlijst ingevuld en meegenomen worden tijdens het persoonlijk aanmelden. Ook dit document kunt u digitaal of met pen invullen, printen en ondertekenen.
Aanvullende vragenlijst

Wat heeft u nodig om uw kind aan te melden?

Wij gaan ervan uit dat er een digitale uitwisseling van gegevens is tussen basisschool en het Elde College. Toch hebben we ook papieren documenten nodig:

  • Aanmeldformulier (zie boven)
  • Vragenlijst (zie boven)
  • Adviesformulier met naw-gegevens en schooladvies (indien ontvangen)

Verder eventueel:

  • Onderzoeksrapporten en verklaringen bij leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie).
  • Onderzoeksrapporten, verklaringen en handelingsplannen bij gedragsstoornissen.
  • Eventuele overige testgegevens.

Na aanmeldingen voor tweetalig vwo volgt een intakegesprek. Na aanmelding voor de sportklassen volgt een intakemiddag.

NB. Voor leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland verblijven, is een uittreksel uit de GBA noodzakelijk. Hierop moet de datum van aankomst in Nederland vermeld staan.

Bezwaarschrift

In week 17 ontvangt u van ons bericht over de plaatsing. Bent u het niet eens met deze plaatsing? Dan kunt u bezwaar maken via het 'bezwaarschrift verzoek om de plaatsing van een leerling te herzien'. Uiterlijk 1 juni ontvangt u onze reactie op het bezwaarschrift.
> Open het bezwaarschrift 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS