Mededeling Elde College

Geplaatst op 03 juli 2017

De directie van het Elde College heeft besloten om met onmiddellijke ingang een docent op non-actief te stellen en beraadt zich op verdere gepaste maatregelen. De docent wordt ervan verdacht een relatie te hebben met een minderjarige leerling van de school op de locatie in Sint-Michielsgestel.

De zorg van de school gaat uit naar de leerling en de directie heeft onder andere overleg met haar ouder(s)/verzorger(s).

Deze situatie heeft impact op onze leerlingen en medewerkers. We zullen hier dan ook uiterst zorgvuldig mee omgaan. Leerlingen die vragen of opmerkingen hebben, kunnen terecht bij hun mentor, de zorgcoördinatoren of de vertrouwenspersonen. Alle ouder(s)/verzorger(s) worden per mail geïnformeerd.

De school werkt nauw samen met politie en zorginstanties. Ook is er melding gedaan bij alle bevoegde instanties. De school betreurt de situatie en verleent alle medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek.
In het belang van alle betrokkenen zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS