Webinar voor ouders over somberheid en stress bij jongeren

Geplaatst op 29 april 2021

STORM organiseert webinar voor ouders van de scholen in regio Noordoost Brabant & Land van Cuijk.

Samen de mentale gezondheid van onze jongeren bevorderen!

Somberheid en stress bij jongeren nemen toe. Dit komt niet alleen door de huidige coronasituatie en de maatregelen. Maar bijvoorbeeld ook door de grotere prestatiedruk en hoge sociale verwachtingen die jongeren voelen. Zou je als ouder meer willen weten over hoe je klachten bij je kind kunt herkennen en/of hoe je hiermee om kunt gaan?


Tijdens een webinar op dinsdag 18 mei om 19.30 uur proberen we antwoorden te geven op de vele vragen die je als ouder kunt hebben. Bijvoorbeeld: Wat is somberheid of een dip? Hoe beïnvloedt corona mijn zoon/dochter? Mijn zoon/dochter zegt dat hij/zij depressief is! Wat is dat? Wat doe ik nu? En op welke signalen kan ik letten?
Dit webinar is een initiatief van STORM. STORM is een netwerksamenwerking in Oost Brabant waarin ondersteuning worden aangeboden door het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, GGD, Sociom, Ons Welzijn, Indigo, basisteams Jeugd en Gezin en GGZ. Tijdens dit webinar presenteren verschillende organisaties uit onderwijs en zorg hoe ze kunnen helpen de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://stormaanpak.nl/

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS