Dag van de Talen: brugklassers tvwo bezoeken oude basisschool

Geplaatst op 25 september 2018

Een echte pubquiz en dat in de klas? Leerlingen groep 8 van verschillende basisscholen uit de regio gaan met elkaar de strijd aan. Dat doen zij in het kader van de Europese Dag van de Talen. Het Elde College stuurt hun eerstejaars tweetalig vwo’ers die de pubquiz zullen leiden en die meer vertellen over tweetalig onderwijs en de Dag van de Talen.

Gastles op oude basisschool
Op donderdag 27 september bezoeken onze brugklassers tweetalig hun ‘oude’ basisschool om aan groep 8 een gastles in het Engels te verzorgen. Dit doen zijn samen met een 2e-jaars leerling van het tweetalig vwo. Deze gastlessen vinden plaats in het kader van de Europese Dag van de Talen. Op deze dag wordt in veel Europese landen aandacht besteed aan de diversiteit aan talen binnen Europa en aan het belang van het leren van een vreemde taal om beter en intensiever te kunnen communiceren.

Het programma van de gastles
Naast de interactieve pubquiz, vertellen de ‘gastdocenten’ wat het tweetalig onderwijs op het Elde College inhoudt. En dat is meer dan alleen extra lessen in het Engels. Naast een perfecte beheersing van de Engelse taal wordt veel aandacht besteed aan academische vaardigheden zoals: onderzoeken, verbanden leggen, oplossingen bedenken. Ook is er een uitgebreid internationaliseringsprogramma waardoor leerlingen intensief in contact komen met leeftijdsgenoten in andere landen en culturen. Daarbij ligt in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) de nadruk op taalverwerving en in de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) op wereldburgerschap. 
Bovendien organiseert het Elde College diverse extra activiteiten om zowel de beheersing van de Engelse taal te stimuleren als het wereldburgerschap verder te ontwikkelen. En daar past de Dag van de Talen perfect in!

Enthousiast geworden…..?
Het Elde College zet de deuren regelmatig open. De basisschoolleerlingen die na deze gastlessen enthousiast geworden zijn en verder kennis willen maken met het Elde College, de manier van lesgeven, de docenten en het gebouw zijn op diverse momenten in het jaar van harte welkom. Bijvoorbeeld op Cool Campus op 12 december 2018 of 6 februari 2019 waar kinderen via aansprekende workshops kennismaken met het tweetalig vwo. Daarnaast hebben we nog meer ontmoetmomenten. Meer informatie op www.eldecollege.nl/groep8.

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS