Ouderavonden

Op het Elde College vinden ieder schooljaar twee ouderavonden plaats, in december en  in het voorjaar. Tijdens het oudergesprek kunt u de studieresultaten van uw zoon/dochter en eventuele andere zaken bespreken met de mentor. Daarnaast kunt u ook met één vakdocent spreken. De duur van het gesprek varieert van 10 tot 20 minuten. Op de ouderavond is één gesprekstijd beschikbaar per leerling. Uw zoon/dochter is ook van harte welkom is tijdens het oudergesprek.

De eerstvolgende ouderavonden vinden plaats op maandag 3 en woensdag 5 april 2017, met uitzondering van alle examenklassen, alle klassen Praktijkonderwijs, vmbo LB1a, LB1b en LB2a

Inschrijven

Op 20 maart 2017 ontvangt u van ons een mail met daarin een inlog en wachtwoord waarmee u voor de ouderavonden van april kunt inschrijven. Inschrijven kan van 20 maart 16.00 uur tot maandag 27 maart 09.20 uur. Inschrijven gaat altijd digitaal via een inlog die u via de mail ontvangt met daarin een gebruikersnaam, wachtwoord en een link naar een speciale inschrijfwebsite. Alleen ouder 1 ontvangt de inlogcode.
> Bekijk hier de handleiding voor het inschrijven en bekijken van de ouderavond
> Veel gestelde vragen

Ingeroosterd moment bekijken

U kunt vanaf woensdag 29 maart 16.00 uur de ingeroosterde dag(en), tijdstip(pen) en locatie inzien. Dat doet u ook met behulp van eerder via mail verkregen gebruikersnaam en wachtwoord. U ontvangt geen nieuw bericht van ons over deze ouderavonden. Het is dus belangrijk dat u zelf onthoudt wanneer u het ingeroosterde moment kunt bekijken.

Locatie gesprekken

Wanneer u het ingeroosterde moment bekijkt, ziet u waar het gesprek plaats zal vinden. Volgt uw zoon of dochter de lessen in de locatie Schijndel? Dan correspondeert de letter voor het lokaal met het gebouw. A =  bovenbouw vmbo-gebouw, entree via Kapittelpad/rode plein. B =  (t)vwo/havo gebouw, entree via de Putsteeg. E = nieuwbouw van het vmbo, entree via het Kloosterpark.

Meerdere kinderen op het Elde College

Het is helaas niet mogelijk om uw voorkeur voor één van de avonden of een tijdstip op te geven. Heeft u meerdere kinderen op het Elde College? We streven ernaar om de oudergesprekken op één avond te laten plaatsvinden, echter we kunnen dat niet garanderen.

Eén gesprekstijd beschikbaar voor beide ouders

Wij wijzen u erop dat alléén ouders/verzorgers die in ons schooladministratiesysteem Magister als ouder 1 zijn gekenmerkt deze inlog ontvangen. Op de ouderavond is één gesprekstijd beschikbaar per leerling.

Extra gesprekken

Wanneer er naast deze vastgestelde ouderavonden behoefte is aan een gesprek, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen inzake de ouderavonden? Stuur dan een mail naar ouderavond@eldecollege.nl.

> Bekijk de aankondigingsbrief die op 13 maart via mail verstuurd is


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS