Back to School

Op donderdag 20 oktober organiseert de ouderraad van het Elde College de thema-avond 'Back to school' speciaal voor alle ouders van brugklasleerlingen. Tijdens deze avond ontmoet u andere ouders van brugklasleerlingen en krijgt u informatie over allerlei zaken waar uw kind op de middelbare school mee te maken krijgt, zoals: begeleiding door de mentor, schoolregels, (huiswerk)begeleiding, planning en werken met een agenda. Zaken die voor u, als betrokken ouder, belangrijk zijn en die u meer inzicht geven in de dagelijkse praktijk van de school.

Na de algemene informatie kunnen de ouders onderling, in een ongedwongen sfeer,  ervaringen uitwisselen. De gespreksgroepen zijn gekoppeld aan de klas van uw zoon/dochter. Bij deze gesprekken zijn geen leerkrachten aanwezig. Onderstaande vragen, die u vooraf met uw kind thuis kunt bespreken,  zijn een leidraad voor de gesprekken van die avond:

  1. Hoe is de sfeer in de klas?
  2. Hoe wordt de begeleiding van de mentor ervaren?
  3. Hoe wordt de huiswerkbelasting ervaren?
  4. Hoe ervaart uw kind de schriftelijke overhoringen, proefwerken en nabespreking hiervan?
  5. Tips voor andere ouders.

Eventuele vragen die tijdens deze gesprekken naar voren komen en niet meteen beantwoord kunnen worden, kunt u voorleggen aan de leden van de Ouderraad. Zij zullen deze met de directie bespreken en de antwoorden aan u terugkoppelen.

Datum en plaats

Donderdag 20 oktober locatie Schijndel
Locatie: aula B-gebouw ((t)vwo/havo-gebouw) Elde College te Schijndel, ingang Putsteeg 
De avond start om 19.45 uur en eindigt omstreeks 21.15 uur. 

Tijdens deze avond worden enkele foto’s gemaakt, die gebruikt kunnen worden op de Facebookpagina en site van het Elde College. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, laat dat dan vooraf weten.

Aanmelden of meer informatie

U kunt zich aanmelden of meer informatie krijgen door een mail te sturen naar: backtoschool@ouderraadeldecollege.nl, onder vermelding van naam kind, klas en naam mentor. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS