Ziekte en verlof

Als een leerling ziek is of verlof nodig heeft en dus niet naar school kan komen, vragen we de ouders dit zo snel mogelijk aan school te laten weten, het liefst voor aanvang van de lessen (8.30 uur). Als leerlingen elders verblijven horen we ook graag het adres. Leerlingen die weer beter zijn melden dat met een geel betermeldbriefje, ondertekend door de ouders.

Ziekmelden en/of het melden van verlof gebeurt telefonisch door het centrale nummer te bellen: 073-8200 400. Vervolgens krijgt u een keuzemenu:

• Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen VMBO Schijndel kiest u 1.

o Voor BL1, BL2, KB1, TK1, K2 (VMBO Basis en VMBO Kader) kiest u 1

o Voor TL2, TL3 en TL4 (VMBO Theoretisch) kiest u 2

o Voor Zorg & Welzijn / Groen kiest u 3

o Voor Techniek kiest u 4

•  Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen Sint-Michielsgestel kiest u 2.

• Voor afwezigheidsmeldingen leerlingen Praktijkonderwijs kiest u 3.

• Voor afwezigheidsmeldingen (T)VWO of Havo en alle overige vragen kiest u 4.

Langdurig zieke leerlingen

Als de leerling langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij maken we gebruik van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Naast onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs, vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met zijn of haar klasgenoten en leerkrachten. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de zorgcoördinator. 

Afwezig met toestemming

Leerlingen die naar de huisarts, tandarts, ziekenhuis, orthodontist enz. moeten, doen dat bij voorkeur buiten de schooltijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dienen ouders hiervoor een verzoek in, uiterlijk 2 dagen van tevoren, via een zogenaamd groen verlofbriefje of telefonisch. 

Afwezig zonder toestemming

Als leerlingen te laat of afwezig zijn en hiervoor geen goede reden hebben, zijn zij ongeoorloofd afwezig. Deze leerlingen worden daarop door een medewerker van school (bijv. docent, leerlingencoach, mentor) aangesproken. Als dit herhaaldelijk voorkomt, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar.

Vaak of lang ziek

Leerlingen die opvallend vaak of lang ziek zijn, worden aangemeld bij de schoolarts (GGD).


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS