Ouderraad

De ouderraad bespreekt signalen van ouders en leerlingen. Bij de vergaderingen is altijd een lid van de directie aanwezig. Ook bij onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen is de ouderraad betrokken. De ouderraad is een belangrijke schakel en kan voor goed onderling begrip zorgen. Daarmee ondersteunt de ouderraad de school bij de verwezenlijking van haar missie: het aanbieden van uitdagend en inspirerend onderwijs met veel keuzemogelijkheden in een geborgen leer- en werkklimaat. Het is waardevol als zo veel mogelijk ouders zich aansluiten.

Taken ouderraad

  • Adviseren via een vertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad
  • Organiseren van ‘Back To School’, bestemd voor ouders van brugklasleerlingen. Daarbij ontmoeten ouders elkaar en bespreken zij de eerste ervaringen van hun kinderen op het Elde College
  • Lid van de oudergroep van het OKéteam. Zij organiseren een ouderavond voor de brugklas over het groepsklimaat in de brugklas.
  • Organiseren van thema-avonden, waarbij deskundigen worden uitgenodigd
  • Ondersteunen van de belangengroep voor ouders van leerlingen met dyslexie
  • Aandacht voor leerlingen die langdurig ziek zijn

    > Bekijk de presentatie Maak kennis met de Ouderraad 


Informatieavond Drank en Drugs

Op donderdag 30 maart organiseert de Ouderraad een bijeenkomst over drank en drugs. Novadic-Kentron is aanwezig om een informatieve, interactieve avond te organiseren voor ouders. Ook is de politie gevraagd om ook bij deze avond aanwezig te zijn.
We hopen de avond af te kunnen sluiten met praktische handvatten om in gesprek te kunnen blijven met onze kinderen over drank en drugs. En verder natuurlijk om ons ‘naïeve’  ouders wat meer zicht te doen krijgen op wat er aan drank en drugs (in Schijndel) te verkrijgen is.
De avond start om 19.45 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Ingang Putsteeg 4 Schijndel.
Meld u aan door een mail te sturen naar ouderraad@eldecollege.nl.

Contact ouderraad

www.ouderraadeldecollege.nl
ouderraad@eldecollege.nl 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS