Havo

De havo duurt vijf jaar. De basisvorming wordt afgesloten in het derde leerjaar. In het vierde leerjaar start de tweede fase.Vanaf het vierde leerjaar beginnen de Tweede Fase en het Studiehuis. Er zijn daarbij vier keuzerichtingen mogelijk: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Deze richtingen worden profielen genoemd. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken. Daarnaast kies je ook nog een examenvak in het zogenaamde Vrije Deel. In leerjaar 3 wordt uitgebreid stil gestaan bij het kiezen van een profiel; de eerste stap in de beroepskeuze. De decaan is de aangewezen persoon om daarbij te helpen.

Structuur

Het onderwijs op de havo-afdeling van het Elde College kenmerkt zich door het bieden van structuur en het werken aan een sterke sociale cohesie. Havo-leerlingen hebben veel instructie en structuur nodig en presteren goed wanneer de relatie met de docent en de sfeer in de klas goed is. Hier wordt door mentoren veel energie in gestopt. Zo kunnen leerlingen van klas 1 en 2 aan het begin van het schooljaar studielessen volgen tijdens de mentorles. Daarnaast wordt de voorbereiding van de toetsweek aan het einde van het schooljaar in klas 1 en 2 gezamenlijk gepland.
We vinden het belangrijk dat de klassen een echte eenheid worden. Daartoe organiseren wij een aantal activiteiten. De brugklas kent een introductieperiode, klas 2 heeft een kennismakingskamp in de Ardennen, klas 3 krijgt met ondersteuning van IB'ers (intern begeleiders) een klassentraject met afsluitende activiteitenmiddag. De mentorprogramma’s bestaan uit modules en zijn flexibel, zodat de mentor zelf kan inspelen op de behoefte van de betreffende klas.
Ook in de bovenbouw (havo 4 en 5) wordt veel structuur geboden, maar daarbij worden ook grotere opdrachten uitgevoerd, die in toenemende mate zelfstandigheid vergen. Hiermee worden de leerlingen voorbereid op het hbo.

Extra examenvakken

Het Elde College biedt havo-leerlingen naast het normale aanbod ook nog een aantal extra examenvakken als keuzemogelijkheid aan: de examenvakken Management en Organisatie, Informatica, Kunstvak Beeldend en Maatschappijwetenschappen. Deze vakken maken deel uit van het vrije deel.

Internationalisering

Het Elde College hecht grote waardeaan internationale contacten. Daarom is internationalisering in de vorm van educatieve reizen naar diverse Europese landen voor alle leerlingen een vast onderdeel in havo 4. Dit schooljaar worden er reizen georganiseerd naar Londen, Parijs, Berlijn en vindt er een rondreis van Natuurkunde plaats door Duitsland.

Diploma

Met een havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroeps onderwijs (hbo), maar ook tot het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS